05 svi 2014

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA KREDITNI PROGRAM MIKROKREDITIRANJE – PRVI KORAK U PODUZETNIŠTVO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG INVEST) objavila je Javni poziv za kreditni program namijenjen mikro gospodarskim subjektima, postojećima koji posluju do dvadeset i četiri mjeseca i onima u nastajanju koji još nemaju registriran poslovni subjekt, ali planiraju osnovati obrt, samostalnu djelatnost ili trgovačko društvo do zaključenja ugovora o kreditu.

Kredit je namijenjen za ulaganja u:

a) osnovna sredstva u iznosu najmanje od 60% sredstava i to kroz
– ulaganje u strojeve i opremu,
– ulaganje u alate i uređaje,
– ulaganje u sredstva za rad,
– kupnja/adaptacija zemljišta i poslovnih objekata,
– razvoj softverskih i IT rješenja i ostala nematerijalna imovina,

b) obrtna sredstva u iznosu najviše od 40%.

U okviru ovog kreditnog programa ne kreditira se:
• ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića,
• kockarnice, kladionice i slične djelatnosti,
• izgradnja/kupnja stambenih i poslovnih prostora radi stanovanja/prodaje,
• izgradnja/kupnja stambenih i poslovnih prostora radi iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti,
• nabavka nekretnina i pokretnina od povezanih osoba sukladno definiciji u Međunarodnom računovodstvenom standardu 24 i 27,
• kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima,
• trgovina,
• kupnja, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje poslovnih prostora za trgovačke djelatnosti,
• benzinske postaje,
• proizvodnja i distribucija duhanskih proizvoda,
• prodajni i servisni auto saloni,
• nabava vozila,
• poljoprivredne i ribarske djelatnosti,
• ostale aktivnosti definirane važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore).

Najniži iznos kredita je 10.000 kuna, a najviši 120.000 kuna.

Nije potrebno vlastito učešće.

Kamatna stopa iznosi 0,99%.

Rok otplate je do 5 godina, uključujući poček do 6 mjeseci.

Kredit se otplaćuje u jednakim kvartalnim ratama.

Javni poziv traje do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 1. studenog 2014. godine.

Detaljnije informacije i pripadajuće obrasce možete pronaći na slijedećem linku: http://www.hamaginvest.hr/objavljen-javni-poziv-za-kreditni-program-mikrokreditiranje-prvi-korak-u-poduzetnistvo/.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na broj telefona 048/621-978 ili e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci