06 svi 2014

OBAVIJEST O OTVORENOM NATJEČAJU „OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U OSNOVNOŠKOLSKIM I SREDNJOŠKOLSKIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA“

Obavještavamo Vas da je otvoren natječaj „Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama” u okviru Operativnog programa za Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., Europski socijalni fond.

Navedeni poziv za dostavu projektnih prijedloga je otvoren 06. svibnja 2014. godine do 07. srpnja 2014. godine. Potencijalni prijavitelji su jedinice lokalne samouprave te jedinice regionalne (područne) samouprave.

Odgojno-obrazovni sustav mora omogućiti svim građanima kvalitetno obrazovanje te stjecanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za zapošljavanje, društvenu uključenost, aktivno građanstvo i osobno ostvarenje. U svrhu izjednačavanja mogućnosti za potpuno uključivanje učenika s teškoćama u život zajednice kojoj pripadaju, tijekom njima primjerenog odgoja i obrazovanja te podizanja kvalitete njihova života, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sustavno osigurava profesionalnu, programsku i materijalnu potporu sustavu odgoja i obrazovanja.

Kroz ovu shemu dodjele bespovratnih sredstava planira se, putem uključivanja pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, pružiti potpora uključivanju učenika s teškoćama u redovite i posebne osnovnoškolske/srednjoškolske ustanove te pružiti podrška uspostavi sustava neposredne profesionalne potpore učenicima s teškoćama kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Cjelokupni tekst natječaja kao i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/47.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na tel. 621-978 ili na e-mail: [email protected].

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci