22 tra 2014

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU RADIONICE ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE 2014. – 2020

Ured za udruge, u svojstvu Nacionalne kontakt točke za program Europa za građane 2014. – 2020., organizira radionicu za potencijalne prijavitelje na natječaje u sklopu ovog Programa tijekom 2014. godine.

Radionica će se održati u utorak, 13. svibnja 2014. od 10 do 13 sati u prostorijama Ureda za udruge, Radnička 80, Zagreb.

S obzirom na ciljeve natječaja, radionica je namijenjena ponajprije jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacijama civilnog društva.

U sklopu novog programa, prijavitelji se mogu prijaviti na:                                            

Cjelina 1. – Europsko sjećanje – Rok prijave je 4. lipnja 2014.                             

Cjelina 2. – Demokratski angažman i građansko sudjelovanje koja obuhvaća mjere:

1. Bratimljenje gradova – Rokovi prijave su 4. lipnja i 1. rujna 2014.                            

2. Umrežavanje gradova – Rokovi prijave su 4. lipnja i 1. rujna 2014.                          

3. Projekti civilnog društva – Rok prijave je 1. rujna 2014.

Više o prioritetima i programu možete saznati na stranicama Izvršne agencije za obrazovanje audiovizualnu politiku i kulturu i u neslužbenom Radnom programu za 2014. godinu.

Ukoliko se vaša institucija/ organizacija planira prijaviti na jedan od nadolazećih natječaja molimo da se prijavite do 5. svibnja 2014. na adresu elektroničke pošte [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci