14 ožu 2014

ZAPOČELI RADNI SASTANCI S JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TEMU REALIZACIJE RAZVOJNIH PROJEKATA

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja održat će radne sastanke u svim jedinicama lokalne samouprave na temu realizacije razvojnih projekata s ciljem pravovremene i kvalitetne pripreme projekata za financiranje. Projekti će se obzirom na namjenu i potreban iznos sredstava usmjeravati prema županijskim i nacionalnim izvorima, a najčešće prema sredstvima fondova Europske unije.

U četvrtak, 13. ožujka 2014. godine radni sastanci su održani s predstavnicima Općina Sveti Petar Orehovec i Gornja Rijeka, a u petak 14. ožujka s predstavnicima Općine Hlebine i Općine Peteranec. Razgovaralo se i o planovima općina za izradu strateških dokumenata te ulozi PORE Razvojne agencije u tim procesima.

IMG 2534IMG 253020140313 10434520140313 085203

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci