03 ožu 2014

OBAVIJEST O MOGUĆNOSTIMA SAVJETOVANJA POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA ZA KLJUČNU AKTIVNOST 1 – MOBILNOST POJEDINACA U PODRUČJU OBRAZOVANJA, OSPOSOBLJAVANJA I MLADIH

Agencija za mobilnost i pograme EU je u siječnju 2014. provela niz informativnih aktivnosti koje će Vam omogućiti kvalitetnu pripremu za razvoj projektnih prijedloga. Radi lakšeg pronalaženja informacija o mogućnostima unutar pojedinog područja programa Erasmus+ za korisnike su pripremili orijentacijski pregled ključnih informacija po područjima.

Ukoliko procijenite da Vam je osim dostupnih informacija potrebna dodatna podrška, možete u privitku e-maila poslati nacrt prijavnog obrasca za savjetovanje. Povratne komentare dobit ćete putem e-maila.

Potencijalni prijavitelji za KA1 aktivnosti koji planiraju podnijeti prijavu na roku 17. ožujak 2014. godine mogu se obratiti za savjetovanje najkasnije 10 dana prije roka za podnošenje prijave, zaključno sa 07. ožujkom 2014. godine.

Za Ključne aktivnosti 1 – Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih prijavu za savjetovanje možete poslati na sljedeće e-mail adrese (ovisno o planiranom području prijave):

Predškolski i opći odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, [email protected]
Strukovno obrazovanje i osposobljavanje, [email protected]
Visoko obrazovanje, [email protected]
Opće obrazovanje odraslih, [email protected]
Mladi, [email protected]

Prije kontaktiranja Agencije molimo proučite Programski vodič i objavljenu natječajnu dokumentaciju.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci