17 pro 2013

NAJAVA JAVNOG POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA ZA SHEMU DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA „POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA“

Ministarstvo poduzetništva i obrta najavljuje skoru objavu Javnog poziva na dostavu projektnih prijava za poduzetnike za shemu dodjele bespovratnih sredstava „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentosti malog i srednjeg poduzetništva”, koja se očekuje tijekom mjeseca prosinca 2013. godine.

“Operativni program “Regionalna konkurentnost 2007.-2013.” usmjeren je poboljšanju konkurentnosti u Hrvatskoj, kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj razini, a financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

U okviru Operativnog programa, Prioritetne osi 2 – Mjere 2.1. Razvoj poslovne klime i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) za koju je nadležno Ministarstvo poduzetništva i obrta predviđena je provedba sheme dodjele bespovratnih potpora pod nazivom „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva”.

Navedena shema namijenjena je malim i srednjim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj, a obuhvaća dvije vrste područja koja će se financirati, odnosno, dvije grupe potpora:
Grupa 1. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva
Grupa 2. Jačanje konkurentnosti turizma.

Ukupan iznos sredstava za financiranje obje grupe je 255.714.160,00 kn pri čemu je minimalan iznos potpore 3.800.000,00 kn, a maksimalan iznos 26.000.000,00 kn, sufinanciranja bespovratnih sredstava prema prihvatljivim troškovima.

Dodjelom bespovratnih sredstava pružit će se potpora razvoju konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva kroz pomaganje održivog razvoja proizvodnje, jačanje malog i srednjeg poduzetništva i sposobnosti poduzeća da se natječu na međunarodnim tržištima, povećavajući na taj način regionalnu konkurentnost i brži gospodarski rast. Program dodjele bespovratnih sredstava također će doprinijeti održivom razvoju turizma povećanjem konkurentnosti turističkog sektora.

Državna potpora koja će se odobriti u okviru ove sheme neće se kumulirati s drugom državnom potporom ili de minimis potporom dodijeljenom u bilo kojem obliku i iz bilo kojeg izvora, uključujući državnu potporu na temelju Programa dodjele državnih potpora.

Kako bi se izašlo u susret zainteresiranim poduzetnicima i što prije ih se informiralo o budućim uvjetima propisanima Javnim pozivom na dostavu projektnih prijava, Ministarstvo poduzetništva i obrta daje sažetak poziva na dostavu projektnih prijava, prihvatljive prijavitelje, prihvatljive aktivnosti i neprihvatljive projekte.

Sažetak ne zamjenjuje tekst Javnog poziva na dostavu projektnih prijava te dostava projektnih prijava nije moguća sve dok se Javni poziv službeno ne objavi.

Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava, Upute vezane uz podnošenje projektnih prijava, prihvatljivost prijavitelja i projektnih troškova te Postupke javne nabave za subjekte koji nisu obveznici zakona o javnoj nabavi, možete pronaći na sljedećem linku: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=510.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 ili e-mail adresu: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci