06 pro 2013

OTVORENI JAVNI POZIV – POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela donacije Ministarstva gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za aktivnost A1 Potpore za energetsku učinkovitost – Donacije neprofitnim organizacijama.

Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je da se kroz donaciju neprofitne organizacije i subjekte potakne na korištenje i razvoj energetske učinkovitosti te korištenje obnovljivih izvora energije.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su: ojačati energetsku učinkovitost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju; izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom; poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete; uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je neprofitnim organizacijama i subjektima upisanim u Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske.

Potencijalni prijavitelji su: neprofitne organizacije i subjekti upisani u Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske. Ukoliko su dobivene donacije po istom projektu od nekih drugih davatelja potpore ili Ministarstva gospodarstva, zbroj svih donacija ne smije preći 100% vrijednost prijavljenog projekta.

Prihvatljive projektne aktivnosti su: ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija kojima se osigurava ušteda energenata iz obnovljivih izvora energije, kao i zamjena fosilnih energenata energentima iz obnovljivih izvora energije;izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom; priprema projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska obnova;uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije; uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete; marketinške aktivnosti poticanja energetske učinkovitosti i korištenja i obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi troškovi su: svi troškovi vezani uz opreme, mjernih i kontrolnih uređaja za
energetsku učinkovitost; troškovi vezani uz izvođenje radova na objektima, koji osiguravaju smanjenje energetskih troškova, povećavaju energetsku učinkovitost i certificiranje objekata; svi troškovi vezani uz nabavu računalne opreme i računalnih programa za praćenje analize potrošnje energije; svi troškovi vezani uz razvojno istraživanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energija;svi troškovi vezani uz stručno osposobljavanje zaposlenih za primjenu novih znanja; svi troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava energetske učinkovitosti.

Neprihvatljivi troškovi su: troškovi nastali prije datuma potpisivanja Ugovora o dodjeli donacijui (datum potpisa zadnjeg potpisnika); nabava rabljene opreme; nabava/kupovina/najam vozila; najam opreme; potrošni materijal, nabava/kupovina sirovina/repromaterijala;sitni inventar, redovni materijalni troškovi, kontrolni audit; web hosting; troškovi reprezentacije;porez na dodanu vrijednost.

Najveći iznos potpore može iznositi 200.000,00 kuna. Od ukupno prihvatljivih troškova može se odobriti najviše 75% prihvatljivih troškova.Dodijeljena sredstva predstavljat će iznos od 75% sredstava koje će podnositelj prijave morati opravdati u 100% iznosu.

U okviru javnog poziva za dodjelu donacije svakom pojedinačnom podnositelju prijave može se dodijeliti samo jedna donacija. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava.

Tekst javnog poziva dostupan je ovdje.

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48 000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci