02 velj 2024

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, POSTAVLJANJA ILI UREĐENJA SPOMEN-OBILJEŽJA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE U 2024. GODINI

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini.

Sufinancirati se mogu sve faze izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja:

 • pripremni radovi za izgradnju spomen-obilježja:
  – izrada natječajnog elaborata – programa natječaja,
  – provedba natječaja (po predračunu provoditelja natječaja),
  – izrada projektne dokumentacije te stručni i projektantski nadzor (za rješenja dobivena u javnom natječaju),
 • realizacija radova za izgradnju spomen-obilježja za rješenja dobivena u postupku javnog natječaja, uz važeći akt nadležnog tijela kojim se dopušta izvođenje planiranih aktivnosti prema projektu (građevinska dozvola, glavni projekt i odgovarajuća potvrda javnopravnog tijela ili potvrda javnopravnog tijela ukoliko građevinska dozvola nije potrebna):
  – izrada spomen-obilježja (skulpture) – lijevanje, klesanje, modeliranje i sl.,
  – izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja,
 • realizacije radova za izgradnju spomen-obilježja za rješenja izrađena po ovlaštenim osobama bez javnog natječaja, uz važeći akt nadležnog tijela kojim se dopušta izvođenje planiranih aktivnosti prema projektu (građevinska dozvola, glavni projekt i odgovarajuća potvrda javnopravnog tijela ili potvrda javnopravnog tijela ukoliko ista građevinska dozvola potrebna):
  – izrada spomen-obilježja (skulpture) – lijevanje, klesanje, modeliranje i sl.,
  – izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja,
  – uređenje, rekonstrukcije, sanacije ili drugi radovi na postojećem spomen-obilježju (uz pisanu suglasnost autora idejnog rješenja),
 • iznimno, izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja male vrijednosti (spomen-ploče, jednostavni objekti u prostoru i sl. za koje nije nužno ishođenje dokumenata prostornog uređenja uz odgovarajuću potvrdu javnopravnog tijela), do najviše 12.000,00 EUR.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Javnog poziva su udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Uvjeti za jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave:

 • imaju pravnu osobnost na području Republike Hrvatske;
 • u proračunu za tekuću godinu imaju planiran dio sredstava za izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja;
 • opravdale su namjenski utrošak prethodno odobrenih sredstava s naslova Ministarstva hrvatskih branitelja (osim aktivnosti koje su i tijeku).

Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja moraju dokazati partnerstvo s najmanje jednom udrugom iz Domovinskog rata koja na njezinom području djeluje minimalno godinu dana (obostrano potpisan sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući dokument).

Javni poziv otvoren je do 29. ožujka 2024. godine.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci