06 pro 2013

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA OBJAVILO JAVNI POZIV – POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela potpore Ministarstva gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za aktivnost A1 Potpore za energetsku učinkovitost – Pomoći unutar općeg proračuna.

Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno proračunskim korisnicima JLP(R)S-e potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su: ojačati energetsku učinkovitost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju; izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom; poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete; uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije.

Potencijalni prijavitelji su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, općine, gradovi i županije, kao i njihovim proračunski korisnici, čije financijske planove konsolidiraju nadležni proračuni JLP(R)S-e, a koji su navedeni u Registru proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukoliko su dobivene potpore po istom projektu od nekih drugih davatelja potpore ili Ministarstva gospodarstva, zbroj svih potpora ne smije preći 100% vrijednost prijavljenog projekta.

Prihvatljive projektne aktivnosti su: ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija kojima se osigurava ušteda energenata iz obnovljivih izvora energije, kao i zamjena fosilnih energenata energentima iz obnovljivih izvora energije; izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom; priprema projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska obnova; uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije; uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete; marketinške aktivnosti poticanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi troškovi su: svi troškovi vezani uz opreme, mjernih i kontrolnih uređaja za energetsku učinkovitost; troškovi vezani uz izvođenje radova na objektima, koji osiguravaju smanjenje energetskih troškova, povećavaju energetsku učinkovitost i certificiranje objekata; svi troškovi vezani uz nabavu računalne opreme i računalnih programa za praćenje analize potrošnje energije; svi troškovi vezani uz razvojno istraživanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energija; svi troškovi vezani uz stručno osposobljavanje zaposlenih za primjenu novih znanja; svi troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava energetske učinkovitosti.

Neprihvatljivi troškovi su: troškovi nastali prije datuma potpisivanja Ugovora o dodjeli pomoći (datum potpisa zadnjeg potpisnika); nabava rabljene opreme; nabava/kupovina/najam vozila; najam opreme; potrošni materijal, nabava/kupovina sirovina/repromaterijala; sitni inventar, redovni materijalni troškovi, kontrolni audit; web-hosting; troškovi reprezentacije; porez na dodanu vrijednost.

Najveći iznos potpore može iznositi 200.000,00 kuna. Od ukupno prihvatljivih troškova može se odobriti najviše 75% prihvatljivih troškova. Dodijeljena sredstva predstavljat će iznos od 75% sredstava koje će podnositelj prijave morati opravdati u 100% iznosu.

U okviru javnog poziva za dodjelu pomoći svakom pojedinačnom podnositelju prijave može se dodijeliti samo jedna pomoć.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava.

Tekst javnog poziva dostupan je ovdje

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48 000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci