03 pro 2013

ODRŽAN 1. SASTANAK RADNE GRUPE ZA IZRADU ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2014-2020.

U utorak, 03. prosinca u prostorima Koprivničko-križevačke županije održan je prvi sastanak Radne grupe za izradu Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014-2020. Radna grupa broji 14 članova, a čine ju predstavnici iz upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije, ustanova kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, Županijske obrtničke i gospodarske komore, te Odbora za gospodarski razvoj Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

Voditeljica Odjela za regionalni i ruralni razvitak te strateško planiranje Tihana Kraljić uvodno je skrenula pozornost da je PORA započela proces izrade Županijske razvojne strategije, iako će tek nakon donošenja novog Zakona o regionalnom razvoju Vlada RH Uredbom propisati sadržaj i metodologiju izrade nove generacije županijskih razvojnih strategija. Jednako tako županijske razvojne strategije trebaju biti usklađene sa Strategijom regionalnog razvoja RH, čija izrada također još nije započeta.

PORA je pripremila 38 tablica koje će biti prilog Županijske razvojne strategije, a koje su nužne za uspostavu dugoročnog sustava strateškog planiranja, provedbe i izvješćivanja o provedbi Županisjke razvojne strategije. Cijeli sustav osnovne analize koja će sadržavati podatke o demografskom kretanju stanovništva, rodnoj pripadnosti, obrazovanju i starosti stanovništva, prometnoj, komunalnoj, socijalnoj i obrazovnoj infrastrukturi, gospodarstvu, vanjskotrgovinskoj razmjeni, kulurnoj baštini i zaštićenim dijelovima prirode bit će izrađena po jedinicama lokalne samouprave.

Na sastanku je dogovoreno da će članovi radne grupe resorno revidirati tablice koje su popunjene u PORI, ispuniti preostale, te napraviti sažetak. Rok za dovršetak tog posla je 10. siječnja 2014. godine.

IMG 1825IMG 1822IMG 1820

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci