27 kol 2013

NAJAVA NOVIH KREDITNIH PROGRAMA HBOR-A ZA MLADE I POČETNIKE UZ SUBVENCIJU KAMATA

Ministarstvo poduzetništva i obrta najavilo je nove kreditne programe HBOR-a za mlade do 30. godina i poduzetnike početnike. Mladima do 30 godina i poduzetnicima početnicima od 1. rujna na raspolaganju će biti novi kreditni programi Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u kojima će kamatnu stopu subvencionirati Ministarstvo poduzetništva i obrta.
Unutar programa “Poduzetništvo mladih”, društva koja su u većinskom vlasništvu jedne ili više osoba mlađih od 30 godina i čiju upravu vodi osoba u dobi do 30 godina, moći će kandidirati za kredite u iznosu od 80.000,00 do 700.000,00 kuna, bez vlastitog učešća to jest uz 100%-tni udio HBOR-a.
Rok otplate je 12 godina, uključujući dvogodišnji poček. Kamatna stopa je 4%, ali kako Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira kamatu s 2%, tako će kamatna stopa u konačnici za korisnike biti 2%.
U programu “Početnici”, iznos kredita je od 80.000,00 do 1.800.000,00 kuna, pri čemu za kredite do 700.000,00 kuna uz 100%-tni udjel HBOR-a, dok je za kredite u iznosima od 700.000,00 do 1.800.000,00 kuna predviđeno 15%-tno učešće korisnika. Rok otplate je 14 godina, uključujući poček od 3 godine.
Korisnici mogu biti mali i srednji poduzetnici koji posluju manje od dvije godine i mlađi su od 55 godina. Kamatna stopa ista je kao kod kredita za mlade, odnosno u konačnici 2%.
Za subvencioniranje kamata kredita HBOR-a za mlade i/ili početnike predviđen je iznos od 3.000,000.00 kuna, a detaljne informacija o oba programa poduzetnici mogu dobiti na: http://www.hbor.hr/Default.aspx i http://www.minpo.hr/default.aspx?id=434.
Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci