27 kol 2013

NAJAVA DVODNEVNE RADIONICE „FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA”

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije u okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU organizira dana 03. i 04. rujna 2013. godine u prostorima PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja u Koprivnici,dvodnevnu edukaciju pod nazivom „Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova ” namijenjenu predstavnicima jedinica lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije.

Cilj edukacije je upoznavanje polaznika s razvojem sustava financijskog upravljanja i kontrole i aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao, u cilju poboljšanja financijskog upravljanja i odlučivanja radi ostvarenja ciljeva korisnika proračuna te obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način.

Izvođač edukacije će biti Superna d.o.o..

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48 000 Koprivnica te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci