27 kol 2013

NAJAVA TRODNEVNE RADIONICE „VJEŠTINE UPRAVLJANJA PROJEKTOM – PROJECT CYCLE MANAGEMENT”

U okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, PORA Razvojna agencija kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije organizira niz edukacija namijenjenih potencijalnim korisnicima EU sredstava na lokalnoj i regionalnoj razini.

Edukacija pod nazivom „Vještine upravljanja projektom – project cycle management” s naglaskom na strateško planiranje namijenjenu predstavnicima jedinica lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije će se održati 28., 29. i 30. kolovoza 2013. godine u prostorima PORE Razvojne agencije. Izvođač će biti PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

Cilj edukacije je ojačati kapacitete predstavnika javnog i civilnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini na području Koprivničko-križevačke županije kako bi samostalno pripremali i provodili projekte sufinancirane EU sredstvima. Na edukaciji će svi sudionici biti upoznati s osnovnim principima kohezijske politike i strateškog planiranja na svim razinama te će ujedno razrađivati i konkretne projektne ideje.

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci