10 srp 2013

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA PRIJAVU GOSPODARSKIH MANIFESTACIJA/ZNANSTVENO-STRUČNIH SKUPOVA I OSTALIH AKTIVNOSTI PROMIDŽBE PODUZETNIŠTVA I OBRTA ZA DODJELU POKROVITELJSTVA/SUFINANCIRANJA

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija/znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta za dodjelu pokroviteljstva/sufinanciranja iz nadležnosti Ministarstva, za aktivnosti koje se održavaju u periodu od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine.

Prihvatljivi korisnici su organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrtništva, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Korisnici) i to:

• Znanstveno – stručni skupovi – obrazovne, znanstveno-istraživačke ustanove te stručna udruženja, pravne osobe u vlasništvu jedinica lokalne (regionalne) samouprave, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora;

• Gospodarske manifestacije (sajmovi, izložbe i sl.) – općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, pravne osobe u vlasništvu jedinica lokalne (regionalne) samouprave, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, turističke zajednice gradova, općina i županija;

• Drugi oblici promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta – općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, pravne osobe u vlasništvu jedinica lokalne ( regionalne) samouprave, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, turističke zajednice gradova, općina i županija.

Korisnik može ostvariti pravo na sufinanciranje po jednoj manifestaciji godišnje i to:

1. za znanstveno stručne skupove, do 100,00 kuna po sudioniku

– ali ne više od 25.000,00 kuna za znanstveno-stručni skup međunarodnog karaktera;

– ali ne više od 20.000,00 kuna za znanstveno-stručni skup državnog karaktera;

– ali ne više od 15.000,00 kuna za znanstveno-stručni skup regionalnog karaktera;

– ali ne više od 10.000,00 kuna za znanstveno-stručni skup gradskog/lokalnog karaktera.

2. za gospodarske manifestacije, do 300,00 kn po izlagaču

– ali ne više od 75.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera;

– ali ne više od 50.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera;

– ali ne više od 25.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera;

– ali ne više od 15.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera;

3. za druge oblike promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta do maksimalnog iznosa od 10.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi: troškovi najma, zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora, izrade kataloga i prospekata, brošura, knjiga, organiziranja seminara i drugi zavisni troškovi manifestacija/znanstvenog skupa i dr.

Intenzitet potpore je do 25% ukupno prihvatljivih troškova manifestacije.

Za istu manifestaciju pravo na pokroviteljstvo i sufinanciranje može ostvariti samo jedan organizator odnosno suorganizator.

Javni poziv je otvoren do 1. rujna 2013. godine.

Više informacija o Javnom pozivu, obrascima i postupku prijave možete pronaći na slijedećem linku: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=403.

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na broj telefona 048/621-978 ili e-mail adresu: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci