18 lip 2013

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO DVA NOVA NATJEČAJA: “INOVATIVNI TURIZAM” I “KORAK VIŠE” – ZA POTICANJE INOVACIJA I UNAPREĐENJE PONUDE TURISTIČKOG SEKTORA U 2013. GODINI

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstva u 2013. godini za Program unapređenja ponude turističkog sektora „Korak više” i za Program poticanja inovacija u turizmu „Inovativni turizam”.

Cilj ovih javnih poziva je jačanje kvalitete i raznovrsnosti ponude u odredištu, što će pridonijeti ukupnoj konkurentnosti hrvatskog turizma.

Program „Korak više” provodi se s ciljem podizanja konkurentnosti ukupnog turističkog sektora kroz:

a) manja kapitalna ulaganja u dodatne sadržaje, unapređenje ponude i razvoj posebnih oblika turizma

b) subvenciju razlike cijene vode trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima a opskrbljuju se vodom putem vodonosaca

U proračunu Ministarstva osigurano je ukupno 4.600.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Programa.

Program se odnosi isključivo na projekte koji se mogu realizirati u roku najduže do jedne godine i maksimalne vrijednosti milijun kuna. Najviši iznos potpore po projektu je 300 tisuća kuna, dok je najveći iznos subvencije za vodu do 70 posto troškova razlike cijene vode.

Ovisno o namjeni, korisnici mogu biti turističke zajednice, nacionalni i parkovi prirode, jedinice lokalne i regionalne samouprave, trgovačka društva, obrti i zadruge.

Program „Inovativni turizam” provodi se s ciljem razvoja novih i inovativnih turističkih proizvoda, koji će obogatiti ukupnu turističku i ugostiteljsku ponudu u odredištu. U proračunu Ministarstva osigurano je ukupno 8.066.903,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Programa.

Sredstva su namijenjena za razvoj različitih novih i inovativnih proizvoda održivog turizma, kroz:

a) projekte i programe unapređenja ukupne ugostiteljsko-turističke ponude inovativnim proizvodima i uslugama

b) uvođenje novih tehnologija u ugostiteljske i turističke objekte

c) razvoj zelenog poduzetništva u ugostiteljstvu i turizmu

Prijavljeni projekti će se bodovati te će se po bodovnoj listi sredstva i odobravati.

Sufinancirat će se po pojedinom projektu samo realizirani troškovi u 2013. godini i to do najviše 50 posto prihvatljivih troškova njihove provedbe. Najveći iznos potpore po projektu iznosi do 300 tisuća kuna. Korisnici mogu biti trgovačka društva, obrti, zadruge, turističke agencije, turističke zajednice, javne ustanove, jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Javni pozivi za ove programe otvoreni su do 19. srpnja 2013. godine, a više informacija o uvjetima te svi potrebni obrasci za prijavu nalaze se na stranicama Ministarstva turizma.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci