11 lip 2013

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ZADRUGA HRVATSKIH BRANITELJA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Natječaj za korištenje sredstava radi sufinanciranja projekata zadruga hrvatskih branitelja u području zaštite okoliša.

U okviru ovog natječaja zadruge hrvatskih branitelja svoje prijave mogu podnijeti za projekte u području zaštite okoliša koji se odnose na održivi razvoj ruralnog prostora.

Trajanje projekta ne može biti dulje od dvije godine od dana početka provedbe projekta.

Na natječaj se mogu prijaviti i projekti u području zaštite okoliša koji se odnose na održivi razvoj ruralnog prostora ugovoreni u okviru programa Europske unije koji su raspoloživi zadrugama te su ugovoreni:

a) tijekom 2012. godine i aktivnosti projekta većinskim se dijelom provode tijekom 2013. godine,

b) tijekom 2013. godine.

Projekti ugovoreni u okviru programa Europske unije mogu ostvariti sredstva Fonda samo u dijelu koji nije sufinanciran sredstvima Europske unije.

Na temelju ovog natječaja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za pojedini projekt odobrava subvencije u iznosu do 200.000,00 kn ovisno o vrijednosti projekta i učincima koji se postižu u području zaštite okoliša odnosno održivom razvoju ruralnih prostora.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja iznosi 2.680.000,00 kn.

Zadrugama hrvatskih branitelja sredstva Fonda dodjeljivat će se za projekte u području zaštite okoliša koji se odnose na održivi razvoj ruralnog prostora sukladno Programu za financiranje i sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sredstvima koja se smatraju potporama male vrijednosti koji je objavljen na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr).

Sredstva Fonda ne mogu iznositi više od 40% u odnosu na opravdane troškove ukupne vrijednosti ulaganja.

Pravo na prijavu imaju zadruge hrvatskih branitelja registrirane prema Zakonu o zadrugama (Narodne novine broj 34/11).

Jedna zadruga može prijaviti najviše dva (2) projekta. Ako zadruga prijavi više od dva projekta svi prijavljeni projekti zadruge će se odbaciti.

Područja aktivnosti projekata:

a) sadnja i uzgoj autohtonih sorti voća i povrća, ljekovitog bilja i/ili sadnog materijala,

b) uzgoj izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja,

c) povećanje udjela površina pod ekološkom poljoprivredom u cilju smanjenja onečišćenja nitratima, fosfatima i pesticidima te očuvanja biološke raznolikosti i ekosustava,

d) održive gospodarske djelatnosti u ruralnim prostorima (stručna kontrola i postupak certifikacije ekološke proizvodnje, ekološko pčelarstvo, izgradnja postrojenja i nabava postrojenja i opreme za ekološku proizvodnju, uređenje zapuštenih poljoprivrednih površina u svrhu ekološke proizvodnje),

e) ruralni eko turizam,

f) aktivnosti usmjerene na smanjenje onečišćenja okoliša u ruralnim prostorima.

Rok za dostavu prijava je 8. srpnja 2013.

Sve potrebne informacije o  Natječaju, kao i tekst Natječaja možete pronaći na sljedećem linku: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp.

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48 000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci