17 svi 2013

OSPOSOBLJAVANJE “UKLJUČI ME!” – PROGRAM MLADI NA DJELU

Osposobljavanje „Uključi me!” u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU održat će se 10.-13. lipnja 2013. u Zagrebu, hotel Holiday. Osposobljavanje je namijenjeno organizacijama koje rade na socijalnom uključivanju mladih sa manje mogućnosti i žele se više informirati o programu Mladi na djelu.

U sklopu programa Mladi na djelu pod pojmom „mladi s manje mogućnosti” misli se na mlade koji su u lošijoj situaciji od svojih vršnjaka jer se susreću s jednom ili više situacija i prepreka (društvene prepreke, ekonomske prepreke, invaliditet, obrazovne poteškoće, kulturne razlike, zdravstveni problemi, zemljopisne prepreke). Na primjer, to su mladi Romi, mladi sa otoka, mladi koji su napustili škole, mladi bez adekvatne roditeljske skrbi, mladi sa raznim fizičkim poteškoćama, mladi iz siromašnih obitelji i svi drugi mladi koji zbog određenih prepreka otežano sudjeluju u svim aspektima društvenog života.

Osnovna svrha ovog osposobljavanja je povećanje stupnja uključenosti organizacija koje rade sa mladima s manje mogućnosti u program Mladi na djelu. Temeljem toga osnovni ciljevi osposobljavanja su:informiranje sudionika o programu Mladi na djelu, pojašnjenje pojma „mladi sa manje mogućnosti” u kontekstu programa Mladi na djelu, podizanje stupnja motiviranosti sudionika za apliciranje na Mladi na djelu, podizanje stupnja kompetencija za apliciranje, pripremu i realizaciju projekata koji uključuju mlade s manje mogućnosti.

Na Osposobljavanje se pozivaju stručnjaci iz različitih vladinih i nevladinih organizacija i ustanova koji direktno rade sa različitim skupinama mladih sa manje mogućnosti. Prednost pri izabiru imat će oni stručnjaci koji pokažu visoki stupanj motiviranosti za osmišljavanje, pisanje, apliciranje i realizaciju projekata u koje će biti uključeni mladi s manje mogućnosti. Napominjemo da nije potrebno da su sudionici formalni zastupnici ustanova ili organizacija već je važno da imaju potporu ustanove/organizaciju iz koje dolaze.

Agencija pokriva troškove smještaja i prehrane, a troškovi puta za dolazak na radionicu bit će djelomično pokriveni (ukoliko ukupni trošak puta u slučaju korištenja javnog prijevoza iznosi više od 100 kn, Agencija će refundirati 80% putnih troškova). U iznimnim slučajevima za dolazak na osposobljavanje moguće je koristiti osobni automobil, no potrebu za istim potrebno je objasniti i dobiti odobrenje Agencije za isto.

Kako biste potvrdili svoj dolazak te kako bismo program radionice prilagodili vašim potrebama, molimo Vas da popunite prijavni obrazac najkasnije do 26. svibnja 2013. godine na slijedećem linku:   https://docs.google.com/forms/d/1xYduX4uzPH7RtF8OrR0Zy5ptb0WoIxZXuZzwq7gckhw/viewform?pli=1

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 480000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci