14 svi 2013

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA PRIPREMU ZALIHE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA ZA ZNANSTVENU I OBRAZOVNU INFRASTRUKTURU ZA EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ 2014. – 2020.

Svrha Javnog poziva za prijavu projektnih prijedloga je identifikacija i stvaranje zalihe potencijalnih projekata iz područja znanstveno-istraživačke, tehnološke i obrazovne infrastrukture, čija bi se realizacija mogla financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Prihvatljivi su projektni prijedlozi iz područja čiji je cilj:

ZNANSTVENA INFRASTRUKTURA – osiguravanje uvjeta za znanstvenike i poduzetnike za stvaranje i / ili testiranje novih ideja te poticanje suradnje između istraživačkih jedinica i gospodarstva/industrije.

OBRAZOVNA INFRASTRUKTURA – osiguravanje bolje kvalitete i dostupnosti usluga obrazovnih ustanova kako bi se bolje integrirali u Europi, odnosno postali prepoznatljivi istraživački i obrazovni centri.

Prihvatljive aktivnosti: izvođenje radova i nadzor radova – izgradnja nove istraživačke ili obrazovne infrastrukture (npr. novi istraživački centri, laboratoriji – u sklopu postojećih javnih istraživačkih organizacija koje povećava njihova područja djelovanja ili otvara nove smjerove istraživanja), rekonstrukcija i adaptacija postojeće istraživačke ili obrazovne infrastrukture (modernizacija), nabava opreme (+ adaptacija prostora ukoliko je potrebno za postavljanje sofisticirane opreme), edukacija kroz tehničku pomoć kako bi se povećalo učinkovito korištenje novih objekata / infrastrukture i kako bi se osigurala dugoročna održivost.

Prihvatljivi prijavitelji su: javna tijela (ministarstva i državne agencije), lokalna / regionalna samouprava, institucije koje Republika Hrvatska financira preko 50%2 (priložiti dokaz) i koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija izuzev visokih učilišta (javne istraživačke organizacije, javne ustanove, bolnice i sl.); sveučilišta, veleučilišta i visoke škole koje Republika Hrvatska financira preko 50%3 (priložiti dokaz) i koje su upisane u Upisnik visokih učilišta, znanstveno-tehnološki parkovi,srednje strukovne škole.

Prednost će imati projekti koji su spremni za provedbu tj. imaju: idejni projekt, važeću lokacijsku dozvolu, glavni projekt, važeću građevinsku dozvolu/potvrdu glavnog projekta, troškovnik, tehničke specifikacije, koji daju jasan dokaz potražnje za planiranom investicijom u obliku studije izvodljivosti i analize troškova i koristi (eng. feasibility study and cost-benefit analysis).

Projektni prijedlozi moraju biti u skladu sa Zakonom o državnim potporama RH.

Poziv za prijavu projektnih prijedloga je stalno otvoren no imat će 2 roka svake godine kada će se vrednovati pristigli prijedlozi te će se ažurirati indikativna lista projekata (projektni prijedlozi pristigli do 31. prosinca te 30. lipnja).

Podnositelj zahtjeva može podnijeti više od jedne prijave.

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica na telefon 048/621-978 te e-mail adresu: [email protected]


Natječajna dokumentacija:

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci