14 svi 2013

OTVOREN NATJEČAJ CIP-EKO INOVACIJE 2013

Europska komisija otvorila je posljednji krug natječaja u sklopu Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije – programa ECO INNOVATION 2013., a raspoloživi fond iznosi 31,6 milijuna eura. Na natječaj se mogu prijaviti i hrvatski mali i srednji poduzetnici.

Savez za energetiku Zagreba za nekoliko će dana na svojim internetskim stranicama – portalu croenergo.eu – objaviti hrvatsku verziju teksta javnog natječaja.

Eko-inovacije, potprogram Programa Zajednice CIP, podrazumijevaju sve oblike inovacijskih aktivnosti koje rezultiraju ili čiji je cilj bitno poboljšanje zaštite okoliša. Eko-inovacije uključuju nove proizvodne procese, nove proizvode ili usluge te nove metode poslovanja i upravljanja, čije će korištenje ili provedba spriječiti ili znatno smanjiti rizike za okoliš, zagađenje i sve druge negativne posljedice uporabe resursa tijekom životnog ciklusa srodnih aktivnosti.

Prioritetna područja sukladno politici Europske unije u 2013. godini su reciklirajući materijali, proizvodi za održivu gradnju, prehrambeni i sektor pića, vodna industrija te naposljetku zeleno poslovanje.

Ciljevi natječaja za 2013. godinu su: promocija usvajanja novih integriranih pristupa eko-inovacijama u sektoru proizvoda koji pozitivno utječu na okoliš; povećanje udijela rješenja koja su prihvatljiva za okoliš povećanjem tržišta i uklanjanjem barijera za ulazak na tržište; jačanje inovacijskih kapaciteta malih i srednjih poduzeća.

Ukupni indikativni proračun ovogodišnjeg natječaja, namijenjenog malom i srednjem poduzetništvu, iznosi 31,6 milijuna eura (predviđa se financiranje oko 30-40 projekata, a Europska unija sufinancirati će 50% ukupno prihvatljivih troškova).

Natječajna dokumentacija dostupna je na slijedećem linku: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm

Natječaj se zatvara 05. rujna 2013. godine u 17:00 sati po lokalnom vremenu u Bruxellesu.

Prihvatljivi prijavitelji: tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, udruge, udruge poslodavaca, sindikati, zadruge, instituti, fakulteti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, razvojne agencije, poduzetnički inkubatori, klasteri, škole, ustanove.

Na natječaj se mogu prijaviti pravne osobe iz javnog i privatnog sektora smaostalno ili u konzorciju, a prihvatljive države su EU-27, Norveška, Island, Lihtenštajn, Hrvatska, Makedonija, Izrael, Crna Gora, Srbija i Turska. Prednost će se davati malim i srednjim poduzećima.

Sve poduzetnike pozivamo i na ‘Nacionalni info dan CIP ECO INNOVATION’ koji će se u organizaciji Europske poduzetničke mreže u Hrvatskoj održati 15.svibnja 2013. godine u Zagrebu u prostoru Hrvatske gospodarske komore.

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci