09 svi 2013

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PODUZETNIKA ZA PRIPREMU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ 2013. – 2020.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv poduzetnicima za identifikaciju projektnih prijedloga sukladnih Europskoj strategiji za pametan, održiv i uključiv rast EUROPA 2020 koji pridonose općem strateškom cilju Strategije razvoja poduzetništva 2013. do 2020. godine te povećanju konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj i Operativnom programu za regionalnu konkurentnost.

Projektni prijedlozi moraju biti usklađeni sa svim relevantnim strateškim dokumentima.

Svrha poziva je iskazivanje interesa za pomoć u pripremi projektnih prijedloga za projekte koji će se prijavljivati za programe bespovratnih potpora u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj.

Najniža ukupna vrijednost prijavljenog projekta iznosi 7,5 milijuna kuna, a priprema projekta može uključivati: pripremu i pregled studije izvodljivosti, uključujući analizu troškova i koristi (CBA), pripremu/reviziju/ažuriranje tehničkog dijela projekta (tehničke pojedinosti provedbe), pripremu relevantne natječajne dokumentacije /tehničkih specifikacija /troškovnika te dokumentacije za sekundarnu nabavu, izrada prijave (aplikacije) za projekt (ukoliko je primjenjivo).

Poziv je namijenjen subjektima malog gospodarstva, a svrha mu je pružiti potporu malim i srednjim poduzetnicima s direktnim utjecajem na ulaganja privatnog sektora koja doprinose povećanoj produktivnosti, povećanju ulaganja u proizvodnju i proizvodne usluge, uvođenju rezultata istraživanja i razvoja u proizvodne i uslužne procese, pri tome se fokusirajući na inovativna mala i srednja poduzeća, tvrtke koje rastu i povećavaju zapošljavanje.

Posebni ciljevi koje projekti trebaju ostvariti su:

• Poboljšanje učinkovitosti i produktivnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz investicije vezane za nove tehnologije u proizvodnim procesima i kroz uvođenje rezultata istraživanja i razvoja (R&D) u proizvodnju, što dovodi do povećanja razvojnog potencijala za nove i konkurentne proizvode;

• Poboljšanje kvalitete turističkih proizvoda podizanjem učinkovitosti malih i srednjih poduzeća u sektoru turizma kroz poboljšanje strukture smještajnih kapaciteta i prateće komplementarne infrastrukture, čime se pridonosi kvaliteti turističke ponude, povećanju popunjenosti kroz cjelogodišnje poslovanje, a time i povećanju zaposlenosti;

• Stvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta.

Prihvatljive aktivnosti su one koje obuhvaćaju slijedeća ulaganje:

• Ulaganje u materijalnu i / ili nematerijalnu imovinu povezanu s proširenjem postojeće proizvodnje, proširenje proizvodnog programa na nove proizvode ili temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće proizvodnje;

• Ulaganja u materijalnu i / ili i nematerijalnu imovinu povezana s kupnjom novih tehnologija i opreme (npr. proizvodne linije, strojevi, uređaji i sl.), s uvođenjem novih procesa ili metodologija proizvodnje i/ili uvođenjem rezultata istraživanja i razvoja (R&D) u proizvodnju koje će dovesti do poboljšanja u proizvodnji i / ili preradi te samim time i do kvalitetnijih proizvoda i više produktivnosti;

• Ulaganja u materijalnu i / ili nematerijalnu imovinu, s ciljem da se postigne viši stupanj zaštite okoliša u smislu aktivnosti namijenjenih uklanjanju ili sprečavanju šteta fizičkom okolišu ili prirodnim resursima nastalih uslijed posljedica proizvodnog procesa, smanjenju opasnosti od takvih šteta ili aktivnosti koje će voditi do učinkovitijeg korištenja prirodnih resursa uključujući mjere uštede energije i korištenja obnovljivih izvora energije;

• Ulaganja u materijalnu i / ili i nematerijalnu imovinu povezane s mjerama energetske učinkovitosti kroz aktivnosti koje omogućavaju smanjenje korištenja količine energije u proizvodnom ciklusu;

• Ulaganja u materijalnu i / ili nematerijalnu imovinu povezana s izgradnjom novih te osuvremenjivanjem i unaprjeđenjem kvalitete ugostiteljskih smještajnih objekata vrsta hotel i aparthotel kvalitete od tri i više zvjezdica, kao i vrsta hotel baština i pansion (standard i comfort), te i njihovih pripadajućih pomoćnih objekata namijenjenih pružanju usluga kao npr. sastanci, kongresi, konferencije i izložbe (MICE), slobodno vrijeme i rekreacija, sport i zdravlje (medicinske, spa, wellness usluge), u svrhu povećanja posjećenosti i konkurentnosti objekata

• Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja standarda Zajednice u zaštiti okoliša.

Na osnovu dobivenih projektnih prijedloga, Ocjenjivački odbor procijenit će spremnost i opravdanost istih te sastaviti indikativnu listu projekata (zaliha projekata). Projektima s liste bit će pružena pomoć u pripremi projektne dokumentacije kako bi im se omogućilo pravovremeno i učinkovito korištenje EU fondova.

Podnositelj zahtjeva može podnijeti više od jedne prijave.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipanj 2013. godine.

Tekst natječaja i prijavni obrasci dostupni su na slijedećem linku: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=354

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48 000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci