06 svi 2013

POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA MLADIH I ZA MLADE

Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisalo je Poziv za prijavu projekata udruga mladih i za mlade za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu.

Cilj poziva je pružanje potpore radu udrugama mladih i za mlade.

Tematski prioriteti Poziva su međunarodna suradnja, aktivno sudjelovanje, mobilnost, programsko umrežavanje, osnaživanje za sudjelovanje u zajednici, osposobljavanje za poduzetništvo i samozapošljavanje, razvoj tolerancije i uključivanje mladih u humanitarne akcije.

Prihvatljive aktivnosti su edukativno-promotivne aktivnosti, individualni i grupni rad s korisnicima, različite radionice, javno zagovaranje, seminari i stručni sastanci, usluge supervizije i evaluacije, zapošljavanje, socijalna i humanitarna djelatnost udruga.

Svaka udruga ima pravo prijaviti 1 projekt. Ako udruga prijavi više od jednog projekta, sve prijave smatrat će se nevažećima.

Udruga projekt može prijaviti u obliku partnerstva s pravnim osobama registriranima kao organizacije civilnog društva (domaće i strane na koje se primjenjuju uvjeti prihvatljivosti kao i za prijavitelja), javne institucije (isključeni su središnja tijela državne uprave i Vladini uredi), jedinice lokalne i regionalne samouprave, lokalne i regionalne razvojne agencije, zadruge, međunarodne (međuvladine) organizacije, javna i privatna trgovačka društva.

Ukupna planirana vrijednost Poziva je 2.000.000,00 kuna. Najmanji iznos koji će se dodijeliti putem poziva je 50 000 kuna, a najveći iznos koji će se dodijeliti je 100 000 kuna.

Rok za podnošenje prijava je 27. svibanj 2013. godine.

Tekst natječaja i prijavni obrasci dostupni su na slijedećem linku: http://www.mspm.hr/djelokrug_aktivnosti/udruge_humanitarna_pomoc_i_volonterstvo/udruge/natjecaji_za_udruge/poziv_za_prijavu_projekata_udruga_mladih_i_za_mlade_za_financijsku_potporu_iz_raspolozivih_sredstava_drzavnog_proracuna_republike_hrvatske_za_2013_godinu

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48 000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci