19 ožu 2013

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE RASPISALO JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE ORGANIZATORIMA MANIFESTACIJA U 2013. GODINI

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija i lokalno-tradicijskih manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2013. godini.

Korisnici potpore (organizatori manifestacija) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj su:

• za znanstveno-stručne skupove: obrazovne, znanstveno-istraživačke ustanove, stručna udruženja, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora.

• za gospodarske manifestacije: gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, savezi udruga, zadruge, zadružni savezi, lokalne akcijske grupe (LAG-ovi), Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, trgovačka društva registrirana za organizaciju sajmova i izložbi.

• za lokalno-tradicijske manifestacije: općine, gradovi i udruge (koje imaju sjedište u gradu/općini na čijem se području održava manifestacija i koje su registrirane najmanje dvije godine prije podnošenja prijave na Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija).

Ministarstvo raspisuje Javni poziv jednom godišnje za prikupljanje prijava u tri kruga, i to:

 •     – u I. krugu, za manifestacije koje se održavaju u razdoblju od 1. siječnja do
 •        30. travnja tekuće godine,
 •     – u II. krugu, za manifestacije koje se održavaju u razdoblju od 1. svibnja do
 •        31. kolovoza tekuće godine,
 •     – u III. krugu, za manifestacije koje se održavaju u razdoblju od 1. rujna do 31.
 •        prosinca tekuće godine.

Prijava se podnosi najmanje 7 dana, a najviše 30 dana, prije dana održavanja manifestacije.

Iznimno za manifestacije koje su održane tijekom mjeseca siječnja i veljače 2013. godine, organizatori manifestacija Ministarstvu poljoprivrede dostavljaju objedinjenu dokumentaciju: Prijavu za dodjelu potpore i Zahtjev za isplatu ovisno o kategoriji manifestacije.

Za istu manifestaciju pravo na potporu može ostvariti samo jedan Korisnik.

Korisnik može ostvariti pravo na potporu samo po jednoj manifestaciji godišnje i to:

 •     1. za znanstveno-stručne skupove do 150,00 kuna po sudioniku skupa, ali ne
 •         više od 30.000,00 kuna po manifestaciji i organizatoru,
 •     2. za gospodarske manifestacije do 300,00 kuna po izlagaču, ali ne više od
 •         45.000,00 kuna po manifestaciji i organizatoru.
 •     3. za lokalno-tradicijske manifestacije do 5.000,00 kuna po manifestaciji
 •         i organizatoru.

Detaljne upute o tome kako se prijaviti, odnosno, kako podnijeti Zahtjev za isplatu sredstava mogu se pronaći u Uputama za prijavitelje koje su, zajedno s propisanim obrascima, objavljene na www.mps.hr.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci