19 ožu 2013

MINISTARSTVO BRANITELJA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA IZBOR REFERALNOG CENTRA I ZA PROVEDBU MJERE POTPORE RADU ZADRUGA HRVATSKIH BRANITELJA I MJERE POTPORE PROJEKTIMA ZADRUGA HRVATSKIH BRANITELJA PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA HRVATSKIH BRANI

Ministarstvo branitelja objavilo je javni poziv za izbor referalnog centra i za provedbu mjere potpore radu zadruga hrvatskih branitelja i mjere potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

Ovaj javni poziv objavljuje se u cilju izbora Referalnog centra I za zadruge hrvatskih branitelja, za područje: Grad Zagreb i Zagrebačka županija, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska županija.

Za izbor Referalnog centra I za zadruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata mogu se kandidirati zadruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koje imaju:

– registriranu djelatnost i posluju na području Republike Hrvatske najmanje tri (3) godine;

– poslovni prostor u vlasništvu ili najmu;

– iskustvo u provođenju edukacije zadrugara i promicanja zadrugarstva kao posebnog oblika poduzetništva;

– znanje i iskustvo upravitelja i članova zadruge u savjetodavnom radu te pružanju informacija o osnivanju, načinu poslovanja i obvezama zadruge kao pravnog subjekta;

– tehničku, kadrovsku i organizacijsku raspoloživost na području djelovanja;

– dobru komunikaciju i stručnu suradnju s institucijama relevantnim za djelatnosti zadrugarstva;

– podmirene sve obveze prema državi (porezi, prirezi i svi drugi oblici dugovanja).

Referalni centar za zadruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata provodit će izobrazbu zadrugara, pružati stručnu pomoć pri osnivanju zadruga hrvatskih branitelja, obavljati obilazak zadruga na terenu, dostavljati Ministarstvu stručna mišljenja o novoosnovanim zadrugama hrvatskih branitelja, održavati prezentacije o zadrugarstvu i radu braniteljskih zadruga, pružati pomoć u organizaciji okruglih stolova i sajmova čiji je nositelj Ministarstvo, prezentirati Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja i Mjeru potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja, raditi na međusobnom povezivanju zadruga hrvatskih branitelja te obavljati i druge aktivnosti sukladno potrebama i prioritetima Ministarstva.

Ove aktivnosti navedene su u prijavi te je za svaku od njih nužno navesti iznos sredstava koje podnositelj prijave planira utrošiti.

Sredstva kojima će Ministarstvo branitelja u tekućoj godini sufinancirati rad Referalnog centra I za zadruge hrvatskih branitelja iznose do 150.000,00 kuna. Prvi dio u iznosu od 50.000,00 kuna isplaćuje se Referalnom centru po sklapanju ugovora s Ministarstvom, dok se preostala sredstva (do iznosa najviše još 100.000,00 kuna) isplaćuju periodično, po dostavi izvješća o namjenskom utrošku prethodno isplaćenih sredstava, a sukladno dostavljenim dokazima o namjenskom utrošku sredstava.

Javni poziv traje do 11. travnja 2013. godine.

Sve informacije i potrebene obrasce za prijavu možete pronaći na slijedećem linku: http://www.branitelji.hr/pregled/javni-poziv-za-izbor-referalnog-centra-i-za-provedbu-mjere-potpore-radu-zadruga-hrvatskih-branitelja-i-mjere-potpore-projektima-zadruga-hrvatskih-branitelja-programa-strucnog-osposobljavanja-i-zaposljavanja-hrvatskih-branitelja-i-djece-smrtno-stradalih-zatocenih-ili-nestalih-hrvatskih-branitelja.

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48 000 Koprivnica, na broj telefona 048/ 621 978 te e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci