13 ožu 2013

OTVOREN NATJEČAJ „NAJBOLJE POLITIKE I PRAKSE U NATJEČAJU ZA EUROPSKE NAGRADE ZA PROMICANJE PODUZETNIŠTVA“ (EUROPEAN ENTERPRISE PROMOTION AWARDS – EEPA)

„Najbolje politike i prakse u natječaju za Europske nagrade za promicanje poduzetništva”, European Enterprise Promotion Awards – EEPA, je nagrada koju Europska Komisija dodjeljuje od 2005. g. institucijama lokalne i regionalne uprave koje posebnim mjerama potiču razvoj poduzetništva. Na natječaju sudjeluju zemlje članice Europske Unije, te Island, Norveška, Srbija, Turska i Republika Hrvatska.

Najvažnija zadaća EEPA-e je da kroz primjere dobre prakse otvara nove mogućnosti i ideje koje mogu biti od koristi za institucije lokalne i regionalne razine u cilju razvoja poduzetništva, otvaranja novih radnih mjesta, zapošljavanja i zadržavanja stanovništva u njihovim životnim sredinama.

Glavni cilj i svrha jest prepoznati i dati priznanje uspješnim aktivnostima i inicijativama za poticanje poduzeća i poduzetništva; predstaviti i podijeliti s državnim, lokalnim i regionalnim upravama iz drugih europskih zemalja primjere dobrih politika i praksi za poticanje poduzetništva; povećati svijest o važnoj ulozi poduzetnika u našim društvima; ohrabriti i potaknuti potencijalne poduzetnike.

Natjecanje je namijenjeno svim tijelima javne vlasti zaduženima za kreiranje politika, s posebnim naglaskom na tijela na lokalnoj/regionalnoj razini. Prihvatljivi potencijalni predlagatelji projekata su općine, gradovi, regije i županije, javno-privatna partnerstva između tijela državne uprave i poduzetnika, obrazovni programi i poslovne organizacije.

Priznanja će biti dodijeljena pobjednicima u pojedinim kategorijama te ukupnom pobjedniku.

Dodjela nagrada EEPA za 2013. godinu održat će se u studenom 2013. godine u Litvi u 6 različitih kategorija koje uspješno prepoznaju poduzetničke inicijative:

1. Poticanje poduzetničkog duha

– prepoznaje akcije i inicijative na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini koji promiču poduzetničko razmišljanje posebice među mladima i ženama

2. Ulaganje u poduzetničke vještine

– prepoznaje inicijative na regionalnoj i lokalnoj razini za unapređenje poduzetničkih, stručnih, tehničkih i menadžerskih znanja

3. Poboljšanje poslovnog okruženja

– prepoznaje inovativne politike na regionalnoj i lokalnoj razini koje potiču start-up poduzeća kao i njihov rast, pojednostavljuju zakonodavstvo i administrativne procedure za poduzeća te uključuje načelo „počnimo od najmanjih” (Think Small First)

4. Poticanje internacionalizacije poslovanja

– prepoznaje politike i inicijative na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini koje potiču poduzeća, posebice mala i srednja poduzeća, da iskoriste mogućnosti tržišta koje se pružaju unutar i izvan Europske Unije

5. Potpora razvoju „zelenog” tržišta i učinkovito korištenje resursa

– prepoznaje politike i inicijative na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini koje daju potporu malom i srednjem poduzetništvu u pristupu „zelenom” tržištu i pomažu u učinkovitoj iskoristivosti resursa kroz, primjerice, razvoj „zelenih” vještina i umrežavanje,
kao i financiranje.

6.  Odgovorno i „uključujuće” poduzetništvo

– prepoznaje regionalne i lokalne aktivnosti koje potiču društveno odgovorno i održivo poslovanje u društvenoj domeni. Ova kategorija prepoznaje napore u poticanju poduzetništva u ugroženim skupinama kao što su nezaposleni, posebice dugotrajno nezaposleni, invalidi i manjinske skupine.

Svaki prijavitelj može prijaviti najviše jedan projekt za samo jednu od ponuđenih 6 kategorija.

Izbor najboljeg projekta EEPA sastoji se od dvije faze.

Prva faza uključuje nacionalnu razinu u kojoj je određena kontakt osoba koja će u Ministarstvu poduzetništva i obrta zaprimati prijave kao i pružati potporu potencijalnim prijaviteljima kojima su potrebna dodatna objašnjenja i smjernice prilikom prijave projekta.

Nakon zaprimljenih prijava i isteka roka za dostavu, Ministarstvo poduzetništva i obrta imenuje evaluacijski odbor koji će na temelju određenih i propisanih EU kriterija odabrati dva projekta koji će ostvariti najveći broj bodova.

Druga faza odabira najboljeg projekta odvija se na europskoj razini na koju Republika Hrvatska ima pravo kandidirati 2 odabrana projekta.

Prijava mora sadržavati slijedeće podatke:

  • Kategoriju za koju se sudionik prijavljuje
  • Popunjen obrazac za prijavu u word i pdf formatu (max. 10 stranica)
  • Case-study projekta – uključujući primjerice analizu stanja, izazove, kreativna rješenja/poslovne strategije, implementaciju, rezultate i budući plan provedbe
  • Pismo preporuke od strane visokopozicioniranog lokalnog dužnosnika, poduzetnika ili profesora – priloženo kao potpisani pdf dokument
  • Kontakt podaci
  • Vlastoručni potpis

Prijave je potrebno dostaviti na obrascu (Entry Form) koji se nalazi u prilogu i smije sadržavati maksimalno 10 stranica. Za detaljne informacije i podatke vezano za natječaj i samu prijavu, potrebno je pročitati upute (Operation Manual) koji se nalazi u prilogu.

PRILOZI:

1. EEPA Entry from 2013.doc – OBRAZAC ZA PRIJAVU

2. EEPA Operational manual 2013.pdf – UPUTSTVA ZA PRIJAVU

Kontakt osoba u Ministarstvu poduzetništva i obrta koja će zaprimati prijave za natječaj je gđa. Dragica Karaić, tel: 01/6106 812, fax: 01/6106 498, e-mail:[email protected]  ili Veronika Tolj, tel: 01/6106 174, fax: 01/6106 498, e-mail:[email protected]

Prijave se šalju u elektronskom i u tiskanom obliku. U elektronskom obliku na gore navedeni e-mail, a u tiskanoj verziji poštom na adresu:

Ministarstvo poduzetništva i obrta
Služba za programe i projekte bilateralne pomoći te projekte drugih međunarodnih financijskih institucija
n/r Dragica Karaić, voditeljica službe
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Krajnji rok za dostavu kompletne dokumentacije Ministarstvu poduzetništva i obrta za EEPA natječaj je 7. lipnja 2013. godine!

Više informacija o samom natječaju možete pronaći na slijedećem linku: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_en.htm

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 480000 Koprivnica,  na  broj telefona 048 621 978 te e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci