11 ožu 2013

OBJAVLJEN JAVNI POZIV MINISTARSTVA TURIZMA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA STRUKOVNIH UDRUGA U TURIZMU

Ministarstvo turizma Uprava za turističko tržište i međunarodnu suradnju objavila je javni poziv za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu u 2013. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva za sufinanciranje projekata u 2013. godini usmjerenih na podizanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te jačanje konkurentnosti turističke ponude. Za dodjelu bespovratnih sredstava kandidirati se mogu projekti tematski vezani za stručno usavršavanje, „zeleno poslovanje”, klastere, kvalitetu ljudskih potencijala, usluga, ponude i sl., konkurentnost hrvatskog turističkog proizvoda te inovativnost u turizmu.

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 3.000.000,00 kn. Iznos zatraženih sredstava može biti: najmanje 50.000,00 kn, najviše 600.000,00 kn. Prijavitelj po pojedinom projektu može tražiti najviše do 70% vrijednosti projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su: strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i ugostiteljstva.

Provođenje projekta u partnerstvu je prihvatljivo. Partneri u projektu mogu biti udruge čije područje djelovanja je tematski vezano za projekt.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati putem javnog poziva:

 • seminari i radionice
 • studije, analize i drugi projekti
 • kongresi i drugi skupovi

Projekt mora biti proveden na teritoriju Republike Hrvatske. Krajnji rok za provedbu prijavljenih projekata je 30. studenoga 2013. godine.

Sredstvima ovog javnog poziva mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi. Prihvatljivi izravni troškovi su:

 • troškovi plaća voditeljima i izvoditeljima projekta, članovima udruge temeljem ugovora o radu za vrijeme utrošeno na provedbi projekta,
 • troškovi naknade voditeljima i izvoditeljima projekta, članovima udruge i vanjskim suradnicima temeljem autorskog honorara i ugovora o djelu,
 • troškovi provedbe projekta: najam prostora, nabava robe i usluga za neposrednu provedbu projekta (namirnice i pića, usluge tiskanja materijala i sl.),
 • troškovi reprezentacije vezani uz organizaciju programskih aktivnosti i sl.,
 • troškovi komunikacije (telefona, interneta i sl.) za vrijeme provedbe projekta (u visini od 20% ukupnih troškova komunikacije),
 • nabavka opreme nužna za provedbu projekta i sl.,
 • putni troškovi (troškovi prijevoza, dnevnica, troškovi smještaja i sl.) za vrijeme provedbe projekta.

Prihvatljivi neizravni troškovi su:

 • troškovi obavljanja osnovne djelatnosti: plin, struja, voda, najam prostora, knjigovodstveni servis i sl. (u visini od 10% ukupnih troškova obavljanja osnovne djelatnosti za vrijeme provedbe projekta),
 • troškovi optimizacije web stranice (u visini od 50% ukupnih troškova optimizacije za tekuću godinu),
 • troškovi solemnizirane bjanko zadužnice.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi kupnje i najma vozila,
 • troškovi uređenja poslovnog prostora,
 • plaće zaposlenika udruge koji nisu uključeni u projekt,
 • troškovi koji su već pokriveni od strane drugih donatora,
 • troškovi promidžbe i promidžbenog materijala udruge,
 • održavanje internetskih stranica,
 • ostali troškovi koji nisu navedeni kao prihvatljivi.

Rok za prijavu na natječaj je 04. travnja 2013. godine. Ukoliko se prijava dostavlja osobno ili putem kurira mora se predati u urudžbeni ured najkasnije 04. travnja 2013. do 15,00 sati.

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku obvezno sa vlastoručnim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje i službenim pečatom Prijavitelja (jedan izvornik) i  u elektroničkom obliku (na CD-u) koji sadržajno mora biti identičan onom u papirnatom obliku.

Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na slijedeću e-mail adresu: [email protected]. Zadnji dan za slanje upita je 21. ožujka 2013. godine.

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili, a odgovori na najčešće postavljena objavit će se na web stranici: www.mint.hr, i to najkasnije 28. ožujka 2013. godine.

Cjelokupna natječna dokumentacija dostupna je na slijedećem linku: http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48 000 Koprivnica, na broj telefona 048 621 978 te e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci