08 ožu 2013

ODRŽANA INFORMATIVNA RADIONICA ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE SUKLADNO PROGRAMU PRIPREME I PROVEDBE RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ FONDOVA EU – POTPROGRAM „PRIPREMA LOKALNIH PROJEKATA NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA“ ZA 2013. MRRFEU

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja održala je 07. ožujka 2013. godine u svojim prostorima informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje po Programu pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije – Potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima” za 2013. godinu. Poziv za iskaz interesa po tom potprogramu PORA je objavila 21. veljače 2013. godine, a sredstva su namijenjena za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije.

Na informativnu radionicu bile su pozvane sve općine iz Koprivničko-križevačke županije koje ulaze u II skupinu prema indeksu razvijenosti i mogu se javiti na javni poziv, a to su općine: Drnje, Đelekovec, Hlebine, Ferdinandovac, Gola, Gornja Rijeka, Kalnik, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Sveti Petar Orehovec, Sveti Ivan Žabno, Sokolovac, Rasinja i Virje.

Obzirom na ulogu koju PORA kao regionalni koordinator ima u ovom programu – objava javnog poziva, zaprimanje projektnih prijedloga, administrativna provjera, postupak vrednovanja i sastavljanje liste prvenstva nakon infrormativne radionice potencijalni prijavitelji moći će postavljati pitanja isključivo mailom.

Na radionicu su se odazvali predstavnici osam općina Drnje, Gornja Rijeka, Kalnik, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Peteranec i Rasinja. Prema okvirnoj alokaciji za Koprivničko-križevačku županiju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU planiralo je 991.735,54 kn. Očekujemo da će projektni prijedlozi koji će doći iz naše županije biti veći od planirane alokacije.

Informativna radionica_1Informativna radionica_2Informativna radionica_3

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci