26 velj 2013

PORA ODRŽALA PREZENTACIJU PROGRAMA PRIPREME I PROVEDBE RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE – POTPROGRAM „PRIPREMA LOKALNIH PROJEKATA NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA“ ZA 2013. GODINU MRRFEU

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja održala je danas u prostorima Koprivničko-križevačke županije prezentaciju Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije – Potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima” za 2013. godinu.

To je projekt Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za koji je PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja dana 21.02.2013. godine objavila Poziv za iskaz interesa za 2013. godinu.

Svrha javnog poziva je prikupljanje lokalnih razvojnih projekata s područja jedinica lokalne samouprave sa statusom I. i II skupine prema indeksu razvijenosti (potpomognuta područja) za sufinanciranje pripreme i izrade projektne dokumentacije i stvaranja zalihe projekata za lokalne razvojne projekte utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a prihvatljive za financiranje iz budućih EU fondova odnosno budućih natječaja u okviru planiranih operativnih programa iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije.

Prihvatljivi su projektni prijedlozi lokalnih razvojnih projekata koji obuhvaćaju ulaganja u infrastrukturu iz područja razvoja javne poslovne,  turističke i kulturne infrastrukture, energetske učinkovitosti, zaštite okoliša i očuvanja zaštićenih područja, a koji doprinose ostvarenju sljedećih tematskih ciljeva EU za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan indikativni iznos predviđen u okviru ovog natječaja je 15.000.000,00 kuna, a za Koprivničko-križevačku županiju planirani je iznos od 991.735,54 kuna.

Na prezentaciju su bile pozvane sve općine iz naše županije koje ulaze u II skupinu prema indeksu razvijenosti, a to su općine: Drnje, Đelekovec, Hlebine, Ferdinandovac, Gola, Gornja Rijeka, Kalnik, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novo Virje,  Peteranec, Podravske Sesvete, Sveti Petar Orehovec, Sveti Ivan Žabno, Sokolovac, Rasinja i Virje.

Projektni prijedlozi trebaju se na za to predviđenim obrascima dostaviti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja do 22. ožujka 2013. godine. PORA kao regionalni koordinator zaprima projektne prijedloge, vrši administrativnu provjeru pristiglih zahtjeva, vrši kvalitativnu provjeru i radi listu prvenstva u skladu s predviđenim kriterijima. Listu prvenstva potvrđuje Županijsko partnersko vijeće, nakon čega PORA svu potrebnu dokumentaciju i izvješće dostavlja Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi ministar, a prema terminskom planu potpisivanje ugovora općine, čiji projektni prijedlozi budu izabrani za financiranje, mogu očekivati sredinom lipnja.

Prošle su godine po ovom projektu sredstva dobile Općina Peteranec i Općina Kalnik i to Općina Peteranec za projekt „Osiguravanje odvodnje u naseljima Hlebine i Sigetec” u iznosu od 412.500,00 kuna i Općina Kalnik za projekt „Dom hrvatske vojske” u iznosu od 50.850,00 kuna.

Prema iskazanom interesu općinskih načelnika koji su danas nazočili prezentaciji za očekivati je da će iz naše županije biti projektnih prijedloga u financijskom iznosu većem nego što je predviđena alokacija za našu županiju.

Prezentacija Potprograma_II_MRRFEU_1Prezentacija Potprograma_II_MRRFEU_2Prezentacija Potprograma_II_MRRFEU_3Prezentacija Potprograma_II_MRRFEU_4

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci