01 velj 2013

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU OBJAVILO POZIV ZA ISKAZ INTERESA U OKVIRU PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ZA 2013. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 31. siječnja 2013. godine Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2013. godini pod nazivom „Program održivog razvoja lokalne zajednice”.

Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice je postizanje održivog razvoja i socijalne inkluzije kao razvojnih prioriteta županijskih razvojnih strategija, kao i podržavanje gospodarske i socijalne revitalizaicje slabije razvijenih područja kao jedan od načina jačanja socijalne kohezije i održivog razvoja.

Programom se sufinanciraju projekti čiji su nositelji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100% prosjeka Republike Hrvatske.

Ukupan indikativni iznos predviđen u okviru ovog Programa je 42.000.000,00 kuna, dok za Koprivničko-križevačku županiju indikativna rasploživa sredstva iznose 2.200.000,00 kn.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100% prosjeka RH. Na području Koprivničko-križevačke županije među jedinice lokalne samouprave II. skupine indexa razvijenosti spadaju: Gornja Rijeka, Kalnik, Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec i Virje. U III. skupinu jedinica lokalne samouprave na području Koprivničko-križevačke županije, sukladno indexu razvijenosti spadaju gradovi Đurđevac i Križevci te općine Kalinovac, Molve i Novigrad Podravski.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu sufinancirati u okviru ovog Programa su infrastrukturni radovi u slijedećim sektorima: socijalna infrastruktura (obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, usluge zajednice), zatim komunalna infrastruktura (vodovod, transport i dostupnost, odvodnja, okolišna infrastruktura i zaštita okoliša) i gospodarska infrastruktura (poslovna infrastruktura).

Prihvatljivi objekti za sufinanciranje su objekti javne namjene (komunalne i socijalne infrastrukture) u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i u njihovom su većinskom vlasništvu, a koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici: dječji vrtići, škole, kulturni centri i domovi kulture, javne ustanove, institucije socijalne i zdravstvene skrbi, knjižnice i čitaonice i sl.

Za sve infrastrukturne radove prihvatljive Programom mora biti unaprijed pripremljena prostorno-planska i projektno tehnička dokumentacija, izdane sve potrebne dozvole i suglasnosti. Također njihova realizacija mora pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga. Prihvatljivim će se smatrati i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je MRRFEU započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.

Za provedbu projekta obvezano je sufinanciranje, sukladno skupini razvijenosti u kojoj se svaki pojedini podnositelj nalazi, kako slijedi: 10% sufinanciranja po projektu za nositelje iz 1. skupine, 15% sufinanciranja za nositelje iz 2. skupine i 20% sufinanciranja za nositelje iz 3. skupine.

Svaki podnositelj može podnijeti najviše tri zahtjeva, a na osnovu kriterija i sukladno raspoloživosti sredstava, kroz odabir može dobiti maksimalni kumulativni iznos sufinanciranja do maksimalno 2.000.000,00 kuna. Minimalna vrijednost projekata mora biti 50.000,00 kuna.

Krajnji rok za prijavu na Poziv za iskaz interesa je 15. veljače 2013. godine.

Za sva dodatna pitanja i informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg IV, 48000 Koprivnica, na broj telefona 621-978 ili e-mail: [email protected]

DOKUMENTI:

– Program održivog razvoja lokalne zajednice
Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2013. godini za Program održivog razvoja lokalne zajednice 
Smjernice za podnositelje zahtjeva u 2013. godini
Dodatak A – Kontrolni obrazac
Dodatak B – Prijavni obrazac
Dodatak C – Proračun projekta
Standardni obrazac ugovora o sufinanciranju
Dodatak D – Opći uvjeti primjenjivi na ugovore o sufinanciranju MRRFEU za Program održivog razvoja lokalne zajednice 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci