10 sij 2013

OBAVIJEST O PROGRAMU „EUROPA ZA GRAĐANE“ TE INFORMACIJA O ODRŽAVANJU RADIONICE

Program Europa za građane jedan je od programa Europske unije koji omogućavaju zemljama sudionicama provedbu i sufinanciranje niza aktivnosti usmjerenih na promicanje suradnje u različitim područjima.

Cilj Programa Europa za građane je poticanje razvoja aktivnog europskog građanstva putem raznih financijskih potpora organizacijama za provedbu brojnih aktivnosti na europskoj razini. Programom se također nastoji osnaživati interkulturalni dijalog na europskoj razini povezivanjem građana i poticanjem suradnje organizacija civilnoga društva diljem zemalja članica Programa. Prijavitelji iz Republike Hrvatske od 2007. godine imaju ravnopravnu mogućnost sudjelovanja u cjelokupnom Programu.

Ukupan proračun Programa Europa za građane za razdoblje 2007-2013. iznosi 215 milijuna EUR. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske djeluje kao koordinator provedbe Programa te je ujedno i kontakt točka za navedeni Program za područje Republike Hrvatske.

U Programu Europa za građane mogu sudjelovati udruge, zaklade, mreže udruga, obrazovne i istraživačke institucije, jedinice lokalne i regionalne samouprave, europske mreže i krovne organizacije te organizacije koje se bave istraživanjem europskih javnih politika (think tanks), a ovisno o različitim aktivnostima i mjerama.

Program Europa za građane obuhvaća više različitih aktivnosti i mjera od kojih ovdje posebno izdvajamo Aktivnost 1. Aktivni građani za Europu i pripadajuću Mjeru 1.1. Sastanci građana bratimljenih gradova. Navedena Mjera obuhvaća aktivnosti koje se odnose na okupljanja građana i skupina građana bratimljenih gradova i općina, a temeljem formalnih ili neformalnih partnerstava. Aktivnosti moraju uključivati jedinice lokalne samouprave iz najmanje dviju država sudionica Programa, od kojih je najmanje jedna država članica EU. Svaki sastanak bratimljenih općina i/ili gradova treba uključivati najmanje 25 međunarodnih sudionika, s time da predstavnici vlasti smiju činiti najviše polovicu broja sudionika. Susret se može odvijati u bilo kojoj zemlji sudionici Programa, a najdulje prihvatljivo trajanje takvih sastanaka (susreta) je 21 dan. Za navedene aktivnosti može se ostvariti financijska potpora Programa u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 EUR. Rokovi za prijavu projektnih prijedloga su slijedeći:

Za sastanke koji počinju između Krajnji rok za podnošenje
1. siječnja** i 30. rujna** 1. rujna
1. lipnja* i 28. veljače** 1. veljače
1. listopada* i 30. lipnja** 1. lipnja

 * u godini roka za podnošenje projektnih prijedloga
** u godini nakon godine roka za podnošenje projektnih prijedloga

Također je u okviru navedene Aktivnosti 1. Aktivni građani za Europu moguće prijaviti projekte na Mjeru 1.2. Mreže pobratimljenih gradova, u okviru koje je moguće prijaviti organizaciju tematskih konferencija, radionica i drugih okupljanja građana koji uključuju gradove i općine iz najmanje četiri zemlje sudionice Programa, od kojih je najmanje jedna zemlja članica EU. Aktivnosti moraju uključivati najmanje 30 međunarodnih sudionika, dok je potrebno organizirati najmanje tri događanja u državama sudionicama programa koji smiju trajati najviše 21 dan. Ukupno trajanje projekta je 24 mjeseca, a iznos financijske potpore koji se može u okviru ove Mjere ostvariti kreće se od 10.000,00 EUR do 150.000,00 EUR. Rokovi za prijavu projektnih prijedloga su slijedeći:

Za sastanke koji počinju između Krajnji rok za podnošenje
1. siječnja** i 30. rujna** 1. veljače
1. siječnja** – 30. svibnja** 1. rujna

* u godini roka za podnošenje projektnih prijedloga
** u godini nakon godine roka za podnošenje projektnih prijedloga

Ujedno vas obavještavamo da Ured za udruge Vlade RH organizira radionicu za pripremu projektnih prijedloga na natječaje u okviru Programa Europa za građane, koja će se održati 16. siječnja 2013. godine u Informacijskom centru Europske unije u Zagrebu, Trg žrtava fašizma 6, s početkom u 09,30 sati. Sudjelovanje na radionici je besplatno. Cilj radionice je okupiti predstavnike organizacija civilnoga društva i jedinica lokalne (područne) samouprave, detaljno ih uputiti u mogućnosti ostvarivanja financijskih potpora u okviru Programa Europa za građane te im ponuditi pomoć u razradi konkretnih projektnih ideja kroz individualan rad na prijavnim obrascima.

Za sudjelovanje na radionici potrebno je popunjenu prijavnicu dostaviti na slijedeću e-mail adresu: [email protected]. Sve dodatne informacije o radionici, poziv i program, kao detaljnije informacije o cijelokupnom Programu Europa za građane dostupni su na slijedećim web adresama:
http://www.uzuvrh.hr/vijest.aspx?pageID=15&newsID=2142 i
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/index_en.php.

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, na broj telefona 621-978 ili na e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci