10 sij 2013

O LAG-u PODRAVINA


podrucje laga

Inicijativa za osnivanje LAG-a Podravina započela je 14. svibnja 2011. godine, a pokrenuta je od strane PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, Koprivničko-križevačke županije i Grada Đurđevca.

Lokalna akcijska grupa – LAG Podravina održala je svoju Osnivačku skupštinu dana 15. listopada 2012. godine. Osnivači LAG-a PODRAVINE su grad Đurđevac i općine Drnje, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje.

Odmah nakon održavanja Osnivačke skupštine započele su aktivnosti na izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a PODRAVINA. Uvažajući LEADER pristup u izradu Lokalne razvojne strategije uključen je javni, civilni i privatni sektor. U  vremenu od 05. do 28. studenoga 2012. godine održano je 9 radionica,  po tri za predstavnike svakog sektora.

Naknadno su Odluke o pristupanju LAG-u donijele i Općina Peteranec, Općina Koprivnički Bregi, Općina Đelekovec i Općina Koprivnički Ivanec, čime je područje LAG-a PODRAVINA prošireno na ukupno petnaest jedinica lokalne samouprave u Koprivničko-križevačkoj županiji.

 

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-A “PODRAVINA”

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci