11 sij 2013

MINISTARSTVO BRANITELJA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA IZBOR REFERALNIH CENTARA ZA PROVEDBU MJERE POTPORE RADU ZADRUGA HRVATSKIH BRANITELJA I MJERE POTPORE PROJEKTIMA ZADRUGA HRVATSKIH BRANITELJA

Ministarstvo branitelja objavilo je Javni poziv za izbor referalnih centara za provedbu Mjere potpore radu zadruga hrvatskih branitelja i Mjere potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja Programa srtučnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

Javni poziv objavljuje se u cilju izbora tri Referalna centra za zadruge hrvatskih branitelja:

– Referalni centar I: Grad Zagreb i Zagrebačka županija, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska županija;

– Referalni centar II: Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija;

– Referalni centar III: Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija.

Za izbor Referalnih centara za zadruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata mogu se kandidirati zadruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koje imaju:

– registriranu djelatnost i posluju na području Republike Hrvatske najmanje tri godine;

– poslovni prostor u vlasništvu ili najmu;

– iskustvo u provođenju edukacije zadrugara i promicanja zadrugarstva kao posebnog oblika poduzetništva;

– znanje i iskustvo upravitelja i članova zadruge u savjetodavnom radu te pružanju informacija o osnivanju, načinu poslovanja i obvezama zadruge kao pravnog subjekta;

– tehničku, kadrovsku i organizacijsku raspoloživost na području djelovanja;

– dobru komunikaciju i stručnu suradnju s institucijama relevantnim za djelatnosti zadrugarstva;

– podmirene sve obveze prema državi (porezi, prirezi i svi drugi oblici dugovanja).

Referalni centri za zadruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata provodit će izobrazbu zadrugara, pružati stručnu pomoć pri osnivanju zadruga hrvatskih branitelja, obavljati obilazak zadruga na terenu, dostavljati Ministarstvu stručna mišljenja o novoosnovanim zadrugama hrvatskih branitelja, održavati prezentacije o zadrugarstvu i radu braniteljskih zadruga, pružati pomoć u organizaciji okruglih stolova i sajmova čiji je nositelj Ministarstvo, prezentirati Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja i Mjeru potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja, raditi na međusobnom povezivanju zadruga hrvatskih branitelja, te obavljati i druge aktivnosti sukladno potrebama i prioritetima Ministarstva.

Sredstva kojima će Ministarstvo branitelja u tekućoj godini sufinancirati rad Referalnih centara za zadruge hrvatskih branitelja iznose do 150.000,00 kuna po centru. Prvi dio u iznosu od 50.000,00 kuna isplaćuje se Referalnom centru po sklapanju ugovora s Ministarstvom, dok se preostala sredstva (do iznosa najviše još 100.000,00 kuna) isplaćuju periodično, po dostavi izvješća o namjenskom utrošku prethodno isplaćenih sredstava, a sukladno dostavljenim dokazima o namjenskom utrošku sredstava.

Rok za prijavu na natječaj traje do 05. veljače 2013. godine.

Prijavni obrazac kao i sve dodatne informacije o samom natječaju možete pronaći na slijedećem linku: http://www.branitelji.hr/pregled/javni-poziva-za-izbor-referalnih-centara-za-provedbu-mjere-potpore-radu-zadruga-hrvatskih-branitelja-i-mjere-potpore-projektima-zadruga-hrvatskih-branitelja-programa-strucnog-osposobljavanja-i-zaposljavanja-hrvatskih-branitelja-i-djece-smrtno-stradalih-zatocenih-ili-nestalih-hrvatskih-branitelja-u-2013.-godini.

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na broj tel: 621 978 ili e-mail adresu: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci