27 pro 2012

PORA SUDJELOVALA NA SASTANKU U MINISTARSTVU REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU VEZANO UZ PROVEDBU POTPROGRAMA II.

U utorak, 18. prosinca 2012. godine u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU u Zagrebu održan je sastanak predstavnika Ministarstva s regionalnim koordinatorima. Tema sastanka bila je priprema novog Poziva za iskaz interesa u okviru Potprograma II. „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Prvi Poziv za iskaz interesa bio je objavljen u srpnju 2012. godine s ciljem sufinanciranja izrade projektne dokumentacije jedinica lokalne samouprave i drugih prihvatljivih korisnika na potpomognutim područjima.

Za provedbu cjelokupnog Poziva za iskaz interesa i u 2013. godini će biti zaduženi regionalni koordinatori, koji će osim objave i promocije navedenog Potprograma također biti zaduženi i za administrativnu i kvalitativnu provjeru projektnih prijedloga, kao i za sastavljanje prijedloga liste prvenstva projektnih prijedloga koje će u konačnici odabrati Županijsko partnersko vijeće.

Sastanak je sazvan s ciljem prezentacije promjena i novina u predstojećem Pozivu za iskaz interesa za 2013. godinu, ali i kako bi regionalni koordinatori mogli dati svoje komentare i prijedloge s terena vezane uz pripremu novog Poziva za iskaz interesa. Na sastanku su također svi regionalni koordinatori preuzeli potpisane Ugovore o sufinanciranju projekata iz prvog Poziva za iskaz interesa za projekte s područja svojih županija. Na sastanku su sudjelovale i predstavnice PORE Razvojne agencije koje su preuzele Ugovore u sufinanciranju za ukupno dva projekta s područja Koprivničko-križevačke županije ukupne vrijednosti 463.350,00 kn; projekte Općine Kalnik i Općine Peteranec.

Novi Poziv za iskaz interesa u okviru Potprograma II. MRRFEU u okviru kojeg će se moći sufinancirati priprema i izrada projektne dokumentacije za infrastrukturne projekte očekuje se već početkom 2013. godine.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci