20 pro 2012

OBJAVLJEN NATJEČAJ U OKVIRU IV. KOMPONENTE IPA PROGRAMA POD NAZIVOM „ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA II“

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Odjel za financiranje i ugovanje projekata Europske unije objavio je natječaj u okviru IV. komponente IPA Programa pod nazivom „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza II”.

Cilj natječaja je poboljšati prilike za zapošljavanje kroz podršku daljnjem razvoju efektivnih i uključivih socijalnih usluga, dok je specifični cilj natječaja poduprijeti socijalno uključivanje osoba u nepovoljnom položaju kroz razvoj socijalnih usluga u zajednici.

Natječaj se sastoji od dva Lota (područja): Lot 1 podupire projekte usmjerene na razvoj socijalnih usluga u zajednici koje omogućuju samostalan život osoba u nepovoljnom položaju i koje razvijaju kompetencije neophodne na tržištu rada kao i u drugim područjima života. Lot 2 podupire projekte usmjerene na razvoj socijalnih usluga u zajednici koje omogućuju kvalitetniji život obiteljima s ovisnim članovima.

Ciljane skupine u ovom natječaju su starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, bivši ovisnici, beskućnici, žrtve obiteljskog nasilja, djeca s neadekvatnom obiteljskom skrbi i djeca s problemima u ponašanju.

Prihvatljive aktivnosti su slijedeće:

Lot 1: osiguravanje prihvatljivih skloništa/smještaja u malim stambenim jedinicama, aktivnosti koje unapređuju kapacitete rada ciljanih skupina, organizacija i provedba dnevnih centara ili klubova za osobe s invaliditetom; organizacija i provedba multidisciplinarnih mobilnih timova za osobe s mentalnom retardacijom; promocija rada osobnih asistenata za osobe s invaliditetom; aktivnosti usmjerene na razvoj kompetencija potrebnih na tržištu rada kao i aktivnosti potrebne za njihovo uspješno uključivanje u društvo; druge aktivnosti neophodne za bolju integraciju osoba s invaliditetom u zajednicu.

Lot 2: organizacija njege u kući i pomoći za starije osobe i osobe s invaliditetom kao i za druge članove obitelji; promocija, razvoj i provedba usluga socijalnih alarma (linija pomoći) za starije osobe i osobe s invaliditetom; osiguranje adekvatnog prostora za djecu čiji roditelji traže posao ili se dodatno educiraju kako bi ga pronašli ili su pronašli posao, ali nisu uspjeli ostvariti vrtićki smještaj za djecu; organizacija i provedba dnevnih centara ili klubova; ostale slične aktivnosti.

Projekti se mogu kretati između 50.000,00 i 200.000,00 EUR, a postotak potpore kreće se između 70% i 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Projekti mogu trajati minimalno 15, a maksimalno 18 mjeseci.

Prihvatljivi prijavitelji su nevladine i neprofitne organizacije, javne institucije (isključujući ministarstva i vladine urede), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, privatne institucije, privatna poduzeća, zadruge, lokalne i regionalne razvojne agencije, međunarodne (međuvladine) organizacije; iz zemalja članica EU, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Crne Gore, Srbije, Turske i Kosova.

Za prijavu projekta nije potrebno partnerstvo, ali je kao takvo prihvatljivo. Prijavitelj može poslati samo jednu prijavu po Lotu (području), dok istovremeno može biti partner u drugim projektnim prijedlozima.

Rok za podnošenje prijava na ovaj natječaj je 12. veljače 2013. godine. Prijava se podnosi u dva koraka; do navedenog roka potrebno je prijaviti isključivo Projektni sažetak (Concept Note). Na temelju ocjenjivanja Projektnih sažetaka, u slijedeći krug natječaja i na dostavu potpune projektne dokumentacije odnosno cjelokupnog Prijavnog obrasca (full Application form) bit će pozvani samo oni prijavitelji čiji će Projektni sažeci biti pozitivno ocijenjeni.

Informativne radionice za potencijalne prijavitelje održat će se prema slijedećem rasporedu: 10. i 11. siječnja 2013. godine u Zagrebu, 16. i 17. siječnja 2013. godine u Osijeku, 17. i 18. siječnja 2013. godine u Splitu te 22. i 23. siječnja 2013. godine u Rijeci.

Cjelokupni tekst natječaja kao i sva natječajna dokumentacija dostupni su na slijedećoj web adresi: http://www.hzz.hr/dfc/default.aspx?id=69.

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica na tel. 621-978 ili e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci