23 stu 2012

POZIV ZA SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM COMENIUS REGIO PARTNERSTVIMA

Agencija za mobilnost i programe EU poziva sve zainteresirane prihvatljive potencijalne korisnike da se prijave za sudjelovanja u Comenius Regio partnerstvima u okviru Programa za cjeloživotno učenje.

Cilj Comenius Regio partnerstava je promicanje suradnje između odgojno-obrazovnih ustanova te lokalnih ili regionalnih vlasti koje imaju ulogu na području obrazovanja.

Comenius Regio partnerstva omogućavaju suradnju gradova, općina ili županija kao prijavitelja s nekom od regija iz države EU na zajedničkim projektima iz područja obrazovanja u trajanju od 2 godine. Teme projekata u okviru Comenius Regio partnerstava mogu biti vezane uz organizaciju školskog obrazovanja, suradnju između škola i lokalnih partnera ili se baviti problemima u obrazovanju.

Agencija za mobilnost i programe EU sufinancira prijaviteljima troškove putovanja kao i troškove dodatnih projektnih aktivnosti.

Za prijavu na natječaj u okviru Comenius Regio partnerstva potrebno je pronaći potencijalne partnerske ustanove i regije, od kojih prijavu mogu podnijeti grad, općina ili županija, dok je također potrebno i sudjelovanje najmanje jedne škole ili vrtića i najmanje još jednog lokalnog partnera (poput muzeja, knjižnice, kluba, udruženja i sl.).

Potencijalne partnere iz drugih zemalja članica EU moguće je pronaći putem internetske stranice Agencije za mobilnost i programe EU za traženje partnera (http://www.mobilnost.hr/index.php?id=263 pod Regio partnerstva) ili putem internetske stranice nacionalnih agencija država koje sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm) ili putem internetskog portala www.etwinning.net.

Rok za prijavu na natječaj je zaključno do 21. veljače 2013. godine, preporučeno poštom na adresu: Agencija za mobilnost i programe EU, Gajeva 22, 10 000 Zagreb (Prijava za Regio partnerstvo 2013.), kao i na e-mail adresu [email protected].

Sve informacije o natječaju dostupne su na http://www.mobilnost.hr/index.php?id=635. Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju, Florijanski trg 4, Koprivnica, tel. 621-978 ili e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci