24 lis 2012

PORA ORGANIZIRALA TRODNEVNU EDUKACIJU NA TEMU „UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM – PCM“

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja u okviru Potprograma V „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU provodila je trodnevnu edukaciju na temu „UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM – PCM” u razdoblju od 18. do 22. listopada 2012. godine u prostorima PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja u Koprivnici. Edukaciji je prisustvovalo petnaestak predstavnika regionalnih razvojnih agencija (regionalnih koordinatora) s područja Međimurske, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Zagrebačke i Koprivničko-križevačke županije.

Cilj edukacije bilo je podizanje kapaciteta regionalnih koordinatora u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova, te njihova sustavna edukacija kako bi bili što spremniji za pripremu i provedbu EU projekata. Predavač na trodnevnoj edukaciji bila je gđa Maja Hranilović ispred obrta PAM2 Savjetovanje iz Zagreba.

Edukacija na temu PCM-a i metodologije pripreme i provedbe EU projekata bila je prva u nizu planiranih edukacija koje PORA organizira tijekom mjeseca listopada i studenog 2012. godine. Trodnevna edukacija „Upravljanje projektnim ciklusom – PCM” obuhvaćala je cjelokupnu metodologiju pripreme EU projekata, kao što su analiza dionika, stablo problema i stablo ciljeva, logička matrica, proračun projekta kao i sve elemente neophodne za kvalitetnu pripremu projekata sufinanciranih EU sredstvima. Ujedno su predstavljene i mogućnosti financiranja projekata iz nadolazećih strukturnih fondova i kohezijskog fonda te su predstavljena obilježja regionalne politike EU.

PORA će tijekom mjeseca studenog organizirati petodnevnu radionicu na temu „Upravljanje projektnim ciklusom-PCM” za predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave, institucija, javnih ustanova i ostalih dionika s područja Koprivničko-križevačke županije s ciljem jačanja njihovih kapaciteta za pripremu i provedbu EU projekata, kao i edukaciju na temu „Upravljanje rizicima” za predstavnike regionalnih razvojnih agencija odnosno regionalne koordinatore.

edukacija pora_1edukacija pora_2edukacija pora_3edukacija pora_4edukacija pora_5edukacija pora_6

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci