12 lis 2012

PROGRAM 14. DANA VOĆA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Petak, 12. listopada 2012. godine

Obrtnički dom, Basaričekova 10, Đurđevac,

 

Tema: Mogućnosti smanjenja negativnih utjecaja elementarnih

           nepogoda na voćarsku proizvodnju

17:00 Navodnjavanje – zakonski okvir, nominiranje i financiranje projekata.

          Načelnica sektora gđa Elizabeta Kos, Ministarstvo poljoprivrede.

17:30 Pilot project navodnjavanja ” Koljak”

          Pročelnik UO za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko-

          križevačke županije Marijan Štimac

17:50 Voćarska proizvodnja i klimatske promjene u Koprivničko-križevačkoj

          županiji

          Tanja Lasić Jašarović,dipl. ing. agr., Leon Golub, dipl. ing. agr.,

          Poljoprivredna savjetodavna služba

18:05 Primjeri navodnjavanja iz Južne Italije

          Slavko Kopilović, dipl. ing. agr., Poljoprivredna savjetodavna služba

18:15 Utjecaj suše i visokih temperatura na razvoj bolesti i štetnika u

          voćnjacima

          Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan, Poljoprivredna savjetodavna služba

18:30 Mogućnosti sufinanciranja razvojnih projekata u voćarstvu putem IPARD

          programa

          Franjo Babić dipl.ing.agr., PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja

18:45 Rasprava

 

 

Subota, 13. listopada 2012. godine

Trg Sv.Jurja, Đurđevac

 

9:15 Otvorenje prigodne izložbe “Voćna paleta” na temu voća u prostoru

         Gradske knjižnice Đurđevac slikara Vladimira Tulezije

10:00 Svečano otvorenje Dana voća 2012.

          Ženski vokalni sastav Đurđevčice, Đurđevac,

11:00 Kulturno-umjetnički program

          KUD Petar Preradović, Đurđevac,

          KUD Molve, Molve

11:30 Prikaz tradicionalnog načina pečenja pekmeza

          Forum Žena iz Đurđevca

          Prikaz pečenja rakije

          Udruga voćara i vinogradara Đurđevac

          Edukativni štand sa starim sortama voća

12:00 Nastup dječjeg vrtića Maslačak, Đurđevac

13:00 Dodjela nagrada za tri najljepše uređena štanda na Danima voća 2012.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci