25 ruj 2012

PORA SUDJELOVALA NA SASTANKU REGIONALNIH KOORDINATORA S PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU

Dana 24. rujna 2012. godine predstavnice PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja sudjelovale su na završnoj konferenciji projekta dodjele tehničke pomoći u okviru IPA IIIC komponente, a u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u Zagrebu.

Na konferenciji su predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU predstavili rezultate projekta koji se provodio u 10 županija u kojima je više od 50% teritorija određeno kao područje posebne državne skrbi, a u okviru kojeg su razrađeni projektni prijedlozi za prijavu na strukturne fondove EU.

Nakon konferencije održan je sastanak svih regionalnih koordinatora (regionalnih razvojnih agencija) s predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a na teme vezane uz tekuće i nadolazeće zajedničke aktivnosti koje regionalni koordinatori provode u suradnji s navedenim ministarstvom.

PORA trenutno kao regionalni koordinator sudjeluje u provedbi 2 regionalna projekta u okviru Potprograma I., čiji je cilj pripremiti projektnu dokumentaciju za objekte poslovne i kulturne infrastrukture, a koji će se tada moći prijaviti za daljnje financiranje na strukturne fondove EU. U okviru Potprograma II. PORA je u razdoblju od srpnja do rujna 2012. godine samostalno provela Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2012. godini u okviru Programa pripreme lokalnih projekata na potpomognutim područjima, čiji je cilj također sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije za lokalne projekte, za prijavu na natječaje strukturnih fondova EU.

U okviru natječaja Potprograma V. Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Euuropske unije, PORA je ostvarila financijsku potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za organizaciju i održavanje besplatnih edukacija za ostale regionalne koordinatore na NUTSII razini Sjeverozapadne Hrvatske kao i za jedinice lokalne samouprave u Koprivničko-križevačkoj županiji. Cilj edukacija je jačanje kapaciteta potencijalnih korisnika fondova EU na NUTSII razini i na području Koprivničko-križevačke županije, kako bi se povećale mogućnosti za korištenje EU sredstava na regionalnoj i lokalnoj razini.

Navedene edukacije provodit će se tijekom listopada i studenog 2012. godine, a o točnim terminima i temama edukacija će svi potencijalni sudionici biti uskoro obaviješteni.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci