06 ruj 2012

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROJEKATA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA TEMELJEM PROGRAMA UNAPREĐENJA PONUDE TURISTIČKOG SEKTORA „KORAK VIŠE“ U 2012. GODINI

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa unapređenja ponude turističkog sektora „Korak više” u 2012. godini.

Za dodjelu bespovratnih sredstava kandidirati se mogu: pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti, turističke agencije, turističke zajednice, javne ustanove, znanstveno-obrazovne ustanove, klubovi, sportske organizacije, umjetničke organizacije, jedinice regionalne i lokalne samouprave.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za sufinanciranje unapređenja ponude turističkog sektora kroz slijedeće aktivnosti:

Poticanje povećavanja konkurentnosti destinacije:

a) Poticanje izgradnje dodatnih sadržaja i unapređenja dodatne ponude hotelsko-turističkih objekata;

b) Poticanje izgradnje sadržaja i unapređenja ponude destinacije s ciljem produženja turističke sezone i povećanja ukupnog turističkog prometa;

c) Poticanje obnove i opremanje plovnih i plutajućih objekata te izgradnju, obnovu i opremanje sadržaja na/uz vodu namijenjenih turističkoj ponudi;

d) Poticanje proizvodnje u funkciji turizma – proizvodnja izvornih suvenira; proizvodnja autohtonih eno-gastronomskih proizvoda;

e) Prilagođavanje korištenja javnih površina i prostora turističke namjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;

f) Poticanje značajnih događanja koji pridonose povećanju turističke potrošnje;

g) Izrada studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije za realizaciju greenfield i brownfield projekata.

Za projekte/programe koji su vezani za nekretnine, uvjet je da su podnositelji zahtjeva vlasnici ili imaju po drugoj osnovi pravo raspolaganja ili upravljanja predmetnom nekretninom, područjem ili lokalitetom.

Ministarstvo sufinancira: do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta, a najviše do 300.000 kn po pojedinom korisniku, odnosno projektu ili programu.

Cjeloviti tekst Programa, svi dodatni kriteriji kao i obrazac zahtjeva KV-1/12 i KV-2/12 dostupni su na slijedećoj web stranici: http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936.

Javni poziv otvoren je do 01. listopada 2012.

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na tel: 621-978, ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci