06 ruj 2012

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA JAVNI POZIV ZA KAPITALNI PROJEKT PODUZETNIČKE ZONE NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U 2012. GODINI

Koprivničko-križevačka županija objavila je Javni poziv za kapitalni projekt Poduzetničke zone na području Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini.

Na Javni poziv mogu se javiti jedinice lokalne samouprave s ciljem izgradnje vodne i komunalne infrastrukture iz djelokruga školstva i socijalne skrbi.

Predmet subvencioniranja su nove investicije za koje nisu izvršena plaćanja izvođačima radova, dok je mogućnost refundiranja sredstava isključena.

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva su slijedeći:

1. JLS kao podnositelj zahtjeva za subvenciju moraju investirati u izgradnju vodne i komunalne infrastrukture za objekte koji su od posebnog interesa za JLS, a sve sukladno Županijskoj razvojnoj strategiji, iz djelokruga školstva i socijalne skrbi (Mjere: 2-1-1 izgradnja i opremanje objekata u školstvu i 2-5-3 dostupnost domova socijalne skrbi);

2. Subvencionirat će se 50% vrijednosti investicije izgrađene u proračunskoj godini;

3. Zahtjev za subvencioniranje se podnosi jednom godišnje.

Iznos sredstava za provedbu ovog Kapitalnog projekta je 200.000,00 kn.

Krajnji rok za dostavu zahtjeva s potrebnom s dokumentacijom traje do 15. prosinca 2012. godine, odnosno do utroška sredstava.

Popis dokumentacije kod podnošenja zahtjeva, kao i sve potrebne obrasce, zainteresirani mogu pronaći na slijedećoj web adresi: http://www.kckzz.hr/Zupanijska-uprava/javni-pozivi-i-natjecaji/javni-poziv-za-kapitalni-projekt-k-100008-poduzetnicke-zone-na-podrucju-koprivnicko-krizevacke-zupanije-u-2012-godini.

Sve informacije o Javnom pozivu možete dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, soba 61/II, na telefon 658-235 ili na e-mail: [email protected].

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na tel: 621-978, ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci