01 lip 2012

LEADER PRISTUP


 

LEADER pristup je inicijativa pokrenuta 1991. godine u Europskoj Zajednici s ciljem jačanja veza dionika razvoja ruralnog područja. Inicijativa se pokazala uspješnom i s vremenom se proširila na gotovo sva područja EU-a, a sredstva namjenjena ruralnom razvoju i LEADER pristupu su povećana od početnih 450 mil eura za prvo razdoblje od 1991. godine do 1993. godine na 5,5 milijardi eura za vremensko razdoblje od 2007. godine do 2013. godine.

LEADER pristup je zasnovan na sedam osnovnih načela:

  • Pristup baziran na području – prepoznavanje lokalnih posebnosti;
  • Organizacija i ustroj lokalnih partnerstva – Lokalne Akcijske Grupe (LAG);
  • Priprema i provedba lokalne strategije;
  • Multisektorski pristup – uključivanje dionika iz različitih sektora za provođenje zajedničkih projekata;
  • Primjena pristupa “odozdo” u odlučivanju i donošenju odluka na lokalnoj razini kroz uključivanje svih zainteresiranih lokalnih partnera;
  • Provedba projekata suradnje na lokalnoj, međuregionalnoj i trans-kooperativnoj osnovi;
  • Umrežavanje u cilju stimuliranja kooperativnosti razmjene znanja od lokalne do trans-nacionalne razine.

Lokalna akcijska grupa (LAG) kao jedno od osnovnih načela LEADER pristupa predstavlja lokalno partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora na određenom geografski povezanom ruralnom području zasnovano na smjernicama LEADER pristupa.

LAG obuhvaća stanovnike minimalno dvije jedinice lokalne samouprave s minimalno 5.000, a maksimalno 150.000 stanovnika. Naselja u sklopu LAG-a ne smiju imati više od 25.000 stanovnika

Cilj osnivanja  LAG-ova je da se zajedničkim naporima kroz izradu lokalnih razvojnih strategija i provedbu konkretnih zajedničkih razvojnih projekata unaprijedi sveukupni razvoj i podigne konkurentnost ciljanog ruralnog područja.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci