05 lip 2012

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE OBJAVILO POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA PROGRAM USMJERAVANJA I RASPOREDA SREDSTAVA ZA POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA TE RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA U 2012. GODINI

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv za iskaz interesa za Program usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje regionalne infrastrukture i gospodarstva te razvoj potpomognutih područja u 2012. godini

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nastavlja kroz godišnji program poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe i druge ustanove, slične institucije i organizacije sa sjedištima na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima te područjima koja u svome razvoju zaostaju za prosjekom Republike Hrvatske na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u infrastrukturu, gospodarstvo te razvoj tih područja.

Prihvatljivi podnositelji su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja posebne državne skrbi, brdsko-planinskih područja te područja koja u svome razvoju zaostaju za prosjekom Republike Hrvatske te pravne osobe i druge ustanove, slične institucije i organizacije sa sjedištima na prihvatljivim područjima, a koji će kao nositelji projekata realizacijom istih znatnije utjecati na poboljšanje kvalitete života stanovništva na tim područjima i istima pridonositi održivosti i daljnjem razvoju lokalne zajednice.

Prihvatljivi objekti: objekti javne namjene u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostali objekti u vlasništvu prihvatljivih podnositelja zahtjeva, a koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici: dječji vrtići, škole, kulturni centri i domovi kulture, javne ustanove, institucije socijalne i zdravstvene skrbi, knjižnice i čitaonice, zgrade općine i sl.

Prihvatljive aktivnosti: izrada prostorno-planske i projektno-tehničke dokumentacije potrebne za realizaciju infrastrukturnih projekata i radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji objekata komunalne i socijalne infrastrukture, za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno tehnička dokumentacije, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku već započetih projekata.

Prihvatljivi iznos sufinanciranja: nositelj projekta je obvezan osigurati sufinanciranje u minimalnom iznosu od 10% po projektu.

Svaki podnositelj može podnijeti više zahtjeva, a kroz odabir može dobiti, sukladno raspoloživosti sredstava i na osnovu kriterija, do maksimalno tri projekta u 2012. godini, uzevši u obzir maksimalni kumulativni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 kuna po podnositelju.

Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna osim projekata u kojima se sufinancira izrada prostorno-planske ili projektno-tehničke dokumentacije.

Rok za podnošenje zahtjeva traje do 15. lipnja 2012. godine.

Cjelokupan tekst natječaja dostupan je na web stranici: http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1000.

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, 48000 Koprivnica ili na broj tel. 621-978 te e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci