13 ožu 2012

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ˝JAČANJE KAPACITETA USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH˝

U okviru IV. komponente IPA programa, Prioriteta 3, Mjere 3.2. objavljen je natječaj za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava ˝Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih˝.

Opći cilj natječaja: jačanje sektora obrazovanja odraslih u svrhu povećanja konkurentnosti na tržištu rada.

Specifični cilj: podržati i potaknuti unaprjeđenje cjelokupnog kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih u bliskoj suradnji s lokalnim dionicima.

Ciljna skupina:

Menadžersko osoblje, nastavnici i predavači u ustanovama za obrazovanje odraslih, lokalni dionici (poslodavci, jedinice lokalne samouprave, HZZ, nevladine organizacije, pružatelji usluga neformalnog obrazovanja itd.) i odrasli polaznici (prednost imaju odrasli koji su nezaposleni).

Za projekte koji će se financirati u okviru ovog natječaja osigurana je financijska potpora u ukupnom iznosu od 2.308,000 EUR. Minimalni iznos potpore je 50.000,00 EUR, a maksimalni iznos potpore 150.000,00 EUR. Minimalni postotak sufinanciranja je 60% od ukupno prihvatljivih troškova projekta, dok je maksimalni postotak sufinanciranja 95% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje aktivnosti je od 10 do 12 mjeseci u Republici Hrvatskoj, s iznimkom studijskog putovanja u druge zemlje, što može iznositi maksimalno 10% ukupnih troškova projekta.

Prihvatljive aktivnosti:

– Razvoj novih post-sekundarnih i/ili prilagođenih programa za obrazovanje odraslih u konzultaciji s poslodavcima, a prema potrebi s ostalim lokalnim dionicima;

– Pilot projekt novih post-sekundarnih i/ili prilagođenih programa za obrazovanje od strane podnositelja zahtjeva i/ili partnera;

– Nadogradnja ustanova za obrazovanje odraslih u opremanju i nastavnim materijalima (npr: udžbenici, priručnici) za unaprjeđenje nastavnih sposobnosti;

– Poboljšanje kapaciteta nastavnog osoblja iz institucija za obrazovanje odraslih s ciljem poboljšanja njihovih nastavnih sposobnosti;

– Razvoj i implementacija mrežnih mehanizama među institucijama za obrazovanje odraslih i/ili lokalnim dionicima kako bi se poboljšao sektor obrazovanja odraslih i/ili bolje ispunile potrebe lokalnog tržišta rada i povećala zapošljivost potencijalnih odraslih učenika;

– Razvoj inovativnih načina učenja i obrazovanja odraslih (npr: učenje na daljinu, upute za učenje);

– Postavljanje internog sustava osiguranja kvalitete ustanova za obrazovanje odraslih u skladu s nacionalnim/EU strategijama i politikama.

Prijavitelji u prvom krugu natječaja predaju samo Concept Note, dok u drugom krugu predaju cjelokupni prijavni obrazac.

Prijaviti se mogu:

– Pravne osobe, koje od dodjele bespovratnih sredstava ne ostvaruju profit, odnosno da im potpora pokriva samo troškove aktivnosti;

– Specifične vrste organizacija poput: institucija za obrazovanje odraslih, Pučkih otvorenih učilišta, međunarodnih (ne-vladinih) organizacija kao što je definirano člankom 43. Provedbenih pravila u EC Financijskoj regulativi;

– koje su uspostavljene u državi članici EU i Albaniji, BiH, Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji, Turskoj i Kosovu pod Rezolucijom 1244/99; zemlje europskog ekonomskog prostora: Island, Lithenštajn i Norveška. Ova se obaveza ne primjenjuje na međunarodne organizacije;

– koje mogu biti direktno odgovorne za pripremu i upravljanje aktivnostima sa svojim partnerima.

Natječaj je otvoren do 02. svibnja 2012. godine.

U okviru ovog natječaja održat će se informativne radionice za potencijalne prijavitelje.

Informativne radionice o samom natječaju, te procedure za prijavu projektnoga prijedloga biti će naknadno objavljene na web stranici Operativnog programa www.ljudskipotencijali.hr

Natječajna dokumentacija dostupna je na internetskim stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih http://www.asoo.hr/defco/default.aspx?id=155, a za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti u PORU Razvojnu agenciju na broj telefona: 048/621-978 ili putem e-mail adrese: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci