16 ožu 2012

POZIV NA NATJEČAJ ZA VANJSKE STRUČNJAKE ZA AKREDITACIJU ORGANIZACIJA U OKVIRU EUROPSKE VOLONTERSKE SLUŽBE

Agencija za mobilnost i programe EU raspisala je natječaj za vanjske stručnjake koje će angažirati za ocjenjivanje prijava za akreditaciju organizacija koje primaju i šalju volontere u okviru programa Mladi na djelu i njegove akcije Europske volonterske službe.

Sve organizacije koje žele primati ili slati volontere ili koordinirati projekte moraju biti akreditirane, a postupak akreditacije provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Na temelju javnog natječaja iz studenog 2010. godine uspostavljena je baza od 5 akreditatora za Europsku volontersku službu. S obzirom na smanjenu dostupnost akreditatora te na povećan interes organizacija za akreditaciju, Agencija za mobilnost i programe EU ovim putem proširuje bazu vanjskih stručnjaka za aktivnosti akreditacije organizacija. Osobe koje se već nalaze u bazi akreditatora ne moraju se ponovno prijavljivati na ovaj natječaj.

Od vanjskih stručnjaka koji će evaluirati prijave za akreditacije i obavljati ostale definirane akotivnosti očekuje se:

  • Poznavanje programa Mladi na djelu, posebice Akcije 2 Europska volonterska služba
  • Iskustvo s Europskom volonterskom službom ili nekim drugim volonterskim programima
  • Dobro poznavanje koncepta neformalnog učenja
  • Dobre komunikacijske vještine
  • Dobro poznavanje engleskog jezika

Zainteresirani kandidati mogu podnijeti prijave najkasnije do 23. ožujka 2012. godine na adresu Agencije za mobilnost i programe EU ili putem email adrese: [email protected].

Potrebno je dostaviti:

  • Popunjeni prijavni obrazac
  • Životopis u Europass formatu na engleskom jeziku (uz obvezne kontakte osoba koje mogu dati preporuku)

Agencija će razmotriti pristigle prijave te izabrati vanjske stručnjake na temelju njihovog znanja i iskustva. Na osnovu pristiglih prijava sastavit će se baza vanjskih stručnjaka -akreditatora prema kojoj će se isti angažirati po potrebi.

Puni tekst natječaja, te prijavni obrazac zainteresirani mogu se pronaći na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU http://mobilnost.hr/nio.php?n=121, a za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na broj telefona: 048/621-978 ili putem e-mail adrese: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci