21 velj 2012

PROGRAM MLADI NA DJELU – OSPOSOBLJAVANJE „NEMAM POSAO, AL’ RADIM NA TOME!“

Agencija za mobilnost i programe EU organizira nacionalno osposobljavanje „Nemam posao, al’ radim na tome!” koje će se održati u Varaždinu (hotel Turist).

Program će započeti 7.ožujka u 15 sati, a završiti 9. ožujka u 13h.

Budući da je nezaposlenost jedan od najvećih problema s kojim se susreću mladi danas, Europska komisija odredila je nezaposlenost mladih kao jedan od godišnjih prioriteta za sve Akcije programa Mladi na djelu, kako bi se osigurao pristup nezaposlenih mladih u mogućnosti koje Program nudi.

Osposobljavanje „Nemam posao, al’ radim na tome” namijenjeno je mladima koji su zainteresirani za pokretanje promjena u svojim zajednicama (razvoj poduzetništva), koji se bave nezaposlenošću mladih te koji svojim aktivnostima žele doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i /ili razvoju osobnih kompetencija putem neformalnog obrazovanja.

Ovim osposobljavanjem želi se potaknuti razvoj projekata koji se aktivno bave problemom nezaposlenosti mladih, koji potiču razvoj kreativnosti i poduzetništva te mobilnost i aktivno sudjelovanje nezaposlenih mladih u društvu.

Prednost će imati projekti koji potiču duh inicijative, kreativnosti i poduzetništva te zapošljivosti (naročito kroz Inicijative mladih).

Ciljevi osposobljavanja:

• utvrditi čimbenike nezaposlenosti, dobre i loše strane nezaposlenosti te kako situaciju okrenuti u svoju korist;

• upoznati se s poduzetničkim vještinama te potaknuti poduzetništvo u projektima mladih;

• upoznati se s ulogom neformalnog učenja (u okviru stjecanja ključnih kompetencija – Youthpass) za bolje plasiranje mladih na tržištu rada;

• predstaviti mogućnosti programa Mladi na djelu za razvoj poduzetništva, smanjenje nezaposlenosti te za osobni razvoj mladih.

Agencija pokriva troškove sudjelovanja na ovom osposobljavanju (smještaj, hrana, treneri). Od sudionika će se očekivati da djelomično sudjeluju u pokrivanju putnih troškova.

Prijaviti se možete do 29. veljače ispunjavanjem prijavnog obrasca na web stranici Agencije za mobilnost i programe EU http://www.mobilnost.hr/nio.php?o=216 .

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radić 2/1, 48000 Koprivnica ili na broj telefona 048 621 978, te na e-mail [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci