20 velj 2012

HBOR SNIZIO KAMATNE STOPE I PREDSTAVIO NOVI KREDITNI PROGRAM

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je u svrhu poticanja novih investicija 15. veljače 2012. godine snizila kamatne stope za 1 postotni bod godišnje za osam kreditnih programa, te je uvela i novi kreditni program „Kreditiranje proizvodnje”.

Smanjenje kamatnih stopa privremena je mjera i odnosi se na kredite odobrene u 2012. godini, uz napomenu kako krediti odobreni u razdoblju od 1. siječnja 2012. godine do trenutka stupanja na snagu novih uvjeta kreditiranja također mogu računati na snižene kamatne stope ukoliko udovoljavaju važećim propisima o odobrenju potpora male vrijednosti.

Kamate su snižene u 8 kreditnih programa te sada iznose: po programu Zaštite okoliša 1%, 3 % i 3M EURIBOR + 1 %, po programima Gospodarstvo i Turizam 1%, 3% i 5%, po programima Poljoprivreda i ujednačeni razvoj, Otoci, Malo i srednje poduzetništvo te Pronalasci 1% i 3% dok po programu Početnici kamatna stopa iznosi 3%.

Novi program „Kreditiranje proizvodnje” usmjeren je na domaće izvoznike i proizvođače te je namijenjen kreditiranju obrtnih sredstava u proizvodnji, a sredstva kredita se mogu koristiti za podmirenje obveza prema dobavljačima, troškova zaposlenih, režijskih i ostalih troškova. Krediti se po ovom programa odobravaju u kunama bez valutne klauzule, uz kamatnu stopu od 4% godišnje na rok do 1 godine uz mogućnost obnavljanja, a provode se putem poslovnih banka.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci