08 velj 2012

OBAVIJEST O OTVORENOM PROGRAMU KREDITIRANJA HBOR-a ZA PROJEKTNE PRIJEDLOGE U OKVIRU NATJEČAJA „POTPORA POVEĆANJU KONKURENTNOSTI HRVATSKOG MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA“

Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) objavila je program kreditiranja za projekte kandidate u okviru otvorenog natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz pretpristupnog fonda IPA III C – Potpora povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj (dalje: IPA MSP darovnica).

HBOR kreditira osnovna i obrtna sredstva, a koja se odnose na:

‒ dio troškova projekta koji se ne sufinanciraju sredstvima darovnice, a sastavni su dio investicije,

‒ dio troškova projekta koji se sufinanciraju sredstvima darovnice, a ne isplaćuju se avansno.

HBOR u pravilu kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, a u slučaju uklapanja u važeće propise o državnim potporama, moguće je financiranje i do 100% iznosa investicije bez PDV-a. Iznos kredita namijenjen ulaganju u trajna obrtna sredstva može iznositi najviše do 15% iznosa kredita.

Korisnici kredita mogu biti:

‒ poslovne banke koje su s HBOR-om ugovorile suradnju na provođenju programa (krajnji korisnik kredita mora biti prihvatljiv korisnik IPA MSP darovnice) i

‒ izravni korisnici kredita koji su prihvatljivi korisnici IPA MSP darovnice.

Pravo na kredit ne postoji, već HBOR o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku. Kredite po ovom Programu ne mogu koristiti poduzetnici u teškoćama sukladno važećim propisima o državnim potporama.

Način kreditiranja: kreditiranje krajnjih korisnika kredita putem poslovnih banaka koje su ugovorile suradnju na provođenju ovog Programa i izravno kreditiranje. Najniži iznos kredita je 80.000,00 kn, a maksimalan iznos kredita nije ograničen. Poček otplate kredita je do 12 mjeseci, rok otplate je do 5 godina uključujući i poček. Kredit se otplaćuje u mjesečnim ili tromjesečnim ratama.

Kamata za korisnike je 2% godišnje

U svezi osiguranja HBOR prihvaća:

‒ mjenice i zadužnice,

‒ zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz police osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a,

‒ jamstvo HAMAG-a u okviru Jamstvenih programa HAMAG-a,

‒ ostali instrumenti osiguranja prihvatljivi HBOR-u.

U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom. Sve troškove u svezi pribavljanja instrumenata osiguranja i provedbe osiguranja te brisanja i povrata provedenih osiguranja snosi korisnik kredita.

Detaljne informacije vezane za program kreditiranja pronađite na web stranici Hrvatske banke za obnovu i razvoj http://www.hbor.hr/Default.aspx?sec=1688, a za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radić 2/1, Koprivnica ili na broj telefona 621-978 i na e -mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci