31 sij 2012

JAVNA NABAVA

Sukladno članku 13. stavku 9. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, u daljnjem tekstu: Zakon) PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji kao javni naručitelj obavještava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi predstavnik naručitelja iz članka 13. stavka 2. točke 1. Zakona  ili s njim povezane osobe, bili u sukobu interesa u smislu istog članka Zakona.

Izjava ravnateljice


Izjave članova Upravnog vijeća 


Izjava Božidar Štubelj

Izjava Saša Cestar

Izjava Dajana Milodanović

Izjava Suzana Hirjanić

Izjava Darko Masnec

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci