30 sij 2012

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA (GRANT SHEMA) „LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA“

U okviru IV. komponente IPA programa objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava (grant shema) pod nazivom „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja”.

Cilj javnog poziva je podržati lokalne dionike kako bi definirali, stvorili, olakšali i proveli politiku lokalnog zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala (kao što je definirano u strategijama za razvoj ljudskih potencijala) kroz partnerski pristup financiran iz nacionalnih i EU sredstava.

Prioriteti programa dodjele bespovratnih sredstava su slijedeći:

– Jačanje dionika lokalnog tržišta rada u razvoju i provedbi aktivnih mjera politike tržišta rada za razvoj ljudskih potencijala;

– Jačanje kapaciteta lokalnog partnerstva za zapošljavanje

Ciljne skupine su slijedeće:

Za LOT 1: Ciljne skupine strategija za razvoj ljudskih potencijala, regionalni akcijski planovi za zapošljavanje različitih ciljanih skupina ili drugih mjerodavnih regionalnih strateških dokumenata koji uključuju razvoj ljudskih potencijala (npr. Regionalni operativni programi).

Za LOT 2: Lokalna partnerstva za zapošljavanje.

Ukupan indikativan iznos dostupan unutar ovog Poziva je 1.870.000 EUR, s time da je za LOT 1 dostupno 1.470.000,00 EUR dok je za LOT 2 dostupno 400.000,00 EUR.

Sva bespovratna sredstva prema ovom Pozivu moraju biti između sljedećeg najnižeg i najvišeg iznosa:

Lot 1:

– najniži iznos: 50.000 EUR

– najviši iznos: 250.000 EUR

Lot 2:

– najniži iznos: 10.000 EUR

– najviši iznos: 30.000 EUR.

Minimalni postotak koji se u okviru ovog natječaja može sufinancirati je 70%, dok se maksimalno natječajem može sufinancirati 95% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prijaviti se mogu: pravne osobe, kao npr: nevladine organizacije, neprofitne organizacije, javne institucije (isključujući ministarstva i vladine urede), lokalne i regionalne vlasti, privatne institucije, privatna trgovačka društva, lokalne i regionalne razvojne agencije, zadruge, međunarodne (međuvladine) organizacije, kako je definirano člankom 43. Pravila provedbe Financijske uredbe EZ-a.

Prijavitelji moraju biti državljani zemalja članica Europske unije ili Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Crne Gore, Srbije, Turske i Kosova prema Rezoluciji UNSCAa 1244/99, zemalja korisnica Instrumenta europskog susjedstva i partnerstva, zemalja Europskog ekonomskog područja i biti izravno odgovorni za pripremu projekta i upravljanje projektom sa svojim partnerima, ne djelujući u svojstvu posrednika.

Kako bi konkurirao za LOT 2, prijavitelj mora biti član lokalnog partnerstva za zapošljavanje koje se dokazuje dokumentima koji potvrđuju partnerski odnos (npr. Sporazum o partnerstvu).

Natječaj je otvoren zaključno 12. ožujka 2012. godine. Prijava se podnosi u dva koraka, odnosno do 12. ožujka 2012. godine potrebno je popuniti Projektni sažetak ili Concept note.

U okviru ovog natječaja održat će se informativne radionice za potencijalne prijavitelje. Datumi i mjesta održavanja informativnih radionica objavljeni su na web stranici www.hzz.hr/dfc, a radionice se održavaju kako slijedi:

– 09. – 10. veljače 2012. godine, Slavonski Brod

– 13. -14. veljače 2012. godine, Sisak

– 13. -14. veljače 2012. godine, Bjelovar

– 16. -17. veljače 2012. godine, Makarska

– 16. -17. veljače 2012. godine, Otočac.

Budući da je broj sudionika ograničen, molimo zainteresirane da svoje sudjelovanje potvrde putem prijavnice na e-mail: [email protected].

Svi uvjeti natječaja i projektna dokumentacija dostupni su na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje http://www.hzz.hr/dfc/default.aspx?id=69, a za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na broj telefona 048/621-978 ili putem e-mail adrese: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci