12 sij 2012

EU COMPASS

Projekt EU COMPASS odobren je za sufinanciranje u okviru drugog natječaja IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013., kao jedan od tri projekta u kojima sudjeluje PORA Razvojna agencija Podravine...

[ Pročitaj više... ]
12 sij 2012

EU COMPASS

    EU COMPASS project was approved within the second call for proposals of the Hungary – Croatia IPA Cross Border Cooperation Programme 2007-2013 as one of three projects...

[ Pročitaj više... ]