21 stu 2011

PROJEKT MOBILE REGION

PROJEKT INNOINVEST – Uspostava poslovne suradnje između inovativnih aktera u pograničnom području

!NNO INVEST

Projekt InnoInvest odobren je za sufinanciranje u okviru drugog natječaja IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013., kao jedan od tri projekta u kojima sudjeluje PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

Vodeći partner bila je Regionalna inovacijska agencija Južnog zadunavlja, Pécs, Mađarska

Projektni partneri bili su: Sveučilište u Pečuhu, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o., VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja, Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o., Pannon novum Regionalna inovacijska agencija Zapadnog Zadunavlja, Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.

Cilj projekta bila je analiza inovacijskog potencijala u projektnom području hrvatskih i mađarskih županija, kako bi se definirale komparativne prednosti i pružila potpora donositeljima odluka, te je jedan od ciljeva bila i zajednička promocija prekograničnog područja za potencijalne investitore.

Projektne aktivnosti obuhvaćale su izradu regionalne analize o inovacijskom potencijalu u pograničnom poručju, izradu zajedničkog akcijskog plana, uspostavljanje online prekogranične baze podataka odnosno platforme za inovativne aktere u pograničnom području Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke, Međimurske, Osječko-baranjske i Požeško-slavonske županije na hrvatskoj strani, te Zala, Baranya i Somogy županije na mađarskoj strani.

Ukupno predviđeno trajanje projekta bilo je 12 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta bila je 193.808,91 EUR, dok je proračun PORE iznosio 14.834,00 EUR.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci